سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تبليغ بنزين در تهران مربوط به 84 سال پيش + عكس
یکشنبه، 1 شهریور 1394 - 07:24 کد خبر:109260
آگهي فروش بنزين در يكي از روزنامه هاي تهران در دهه ۱۳۱۰ خورشيدي

 تبليغ بنزين در تهران مربوط به 84 سال پيش

منبع خبر : دنياي خودرو