سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اختصاصي پارت خودرو : فروش لوازم خودروهاي كلاسيك/ دياق سپر رنو 5 فرانسوي
پنجشنبه، 20 خرداد 1395 - 09:36 کد خبر:117746
سپري كه در بالا ديده مي شود داراي محفظه گاز و محفظه روغن و سپر ضربه گير اضافي است در ابتداي برخورد سپر با مانع روغن از محفظه عقب به قسمت جلو عبور مي كند


سپري كه در بالا ديده مي شود داراي محفظه گاز و محفظه روغن و سپر ضربه گير اضافي است در

ابتداي برخورد سپر با مانع روغن از محفظه عقب به قسمت جلو عبور مي كند به علت  كوچك بودن

 مجاري انتقال روغن نيروي وارد شده بر سپر با جابجايي كند روغن به نيروي اصطكاك و حرارت تبديل

 مي شود  از  طرف ديگر  با ورود روغن به قسمت جلو پيستوني به حركت در ميايد كه در جلوي ان

 گاز قرار دارد محفظه با جا بجايي پيستون تحت فشار قرار مي گيرد و انرژي ضربه را در خود ذخيره

مي كند بنابراين ضربه در دو مرحله جابجايي روغن و  متراكم كردن گاز  جذب مي شود در بعضي از

 سپرها براي جذب ضربه هاي وارد بر  سپر از  لاستيك  ضربه گير استفاده مي شود كارخانه دوج و

كرايسلر از سپرهاي  ضربه گير  هيدروليكي  مشابه كمك فنر  استفاده كرده اند در اين سپر ايمني

 سيلندر بيروني به شاسي و سيلندر داخلي به سپر وصل  مي شود وقتي كه نيروي وارد به سپر در

 حدود 5 تن شود سوپاپ هيدروليكي روغن باز  شده  روغن  را از مجاري كوچكي به پشت پيستون

 انتقال مي دهد روغن در حين عبور از اين مجاري كوچك به شدت گرم شده ضربه ي وارد شده را به

انرژي حرارتي تبديل مي كند و مانند كمك فنر به سپر حركت  ملايم  داده مانع انتقال ضربه به اتاق

 خودرو مي شود