سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اصلاحيه-فراخوان تامين واكسن IPV
سه شنبه، 11 خرداد 1395 - 06:50 کد خبر:118151
اطلاعيه به مديران عامل كليه شركت هاي واردكننده دارو در خصوص فراخوان تامين واكسن IPV


شماره نامه:۶۶۵/۲۸۱۶۶  تاريخ:۱۰/۳/۱۳۹۵

 

با توجه به ضرورت تامين نياز سالانه به واكسن  IPVبه مقدار يك مليون و هشتصد هزار دوز، در صورتي كه امكان تامين واكسن مذكور از منابع معتبر براي شركت هاي وارداتي وجود دارد متقاضيان تقاضاي خود را با ذكر شرايط واردات شامل: نام برند، كارخانه و كشور سازنده، تعداد قابل تامين و برنامه زمان بندي واردات  به انضمام قيمت پيشنهادي هر عدد به يورو(CPT) تا تاريخ ۱۶/۰۳/۹۵ طي مكاتبه رسمي و در پاكت در بسته تحويل اداره كل حراست سازمان غذا و دارو نمايند.

دكتر اكبر عبداللهي اصل- مدير كل نظارت و  ارزيابي دارو و مواد مخدر