سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ثبت اطلاعات ماده اوليه در پرتال
شنبه، 29 خرداد 1395 - 06:45 کد خبر:119056
اطلاعيه اي براي مدير عامل محترم كليه شركتهاي واردكننده و توليدكننده بالك و ماده اوليه ملزومات دارويي در خصوص ثبت اطلاعات ماده اوليه در پرتال


شماره نامه: ۶۶۵/۵۱۱۵۸    تاريخ: ۱۳۹۵/۳/۲۶

 

موضوع:  ثبت اطلاعات ماده اوليه در پرتال

 

       با توجه به وابستگي سامانه صدور پروانه و سامانه صدور مجوز ورود و ترخيص به بانك اطلاعاتي مواد اوليه به اطلاع مي رساند كه ثبت اطلاعات مربوط به مواد موثره و جانبي توسط شركت در سامانه تيتك الزامي است و مسئوليت صحت و سقم اطلاعات وارده به عهده مسئول فني آن شركت مي‌باشد. لذا در اسرع وقت به سامانه ورود و پس از مطالعه راهنماهاي موجود(پيوست) نسبت به تكميل اطلاعات اقدام فرماييد و در صورت بروز هرگونه مشكل جهت رفع آن با هماهنگي لازم به اداره ملزومات مراجعه فرماييد.

دكتر اكبر عبداللهي اصل - مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر