سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ايجاد تسهيلات و حمايت از توليد داخل
یکشنبه، 30 خرداد 1395 - 07:00 کد خبر:119125
اطلاعيه براي شركت هاي توليد كننده مواد و فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني - شركت هاي توليد كننده مواد و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در خصوص ايجاد تسهيلات و حمايت از توليد داخل 

شماره نامه: ۶۵۵/۵۲۰۵۵      تاريخ: ۱۳۹۵/۳/۲۹

شركت هاي توليد كننده مواد و فرآورده هاي خوراكي و آشاميدني

شركت هاي توليد كننده مواد و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

موضوع: ايجاد تسهيلات و حمايت از توليد داخل

 

در راستاي حمايت از توليد داخل و تسهيل تهيه مواد اوليه مورد نياز صنايع توليدي محصولات سلامت، كليه اسناد و مدارك مثبته بهداشتي مرتبط با مواد اوليه مورد نياز شركت هاي توليدي با تائيد و امضاء مديرعامل و مسئول فني شركت با تقبل مسئوليت توسط نامبردگان نيازمند به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران (فرآيند لگالايز كردن) در كشور مبدأ نمي باشند.

دكتر ديناروند معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو