سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : مراجعه نمايندگان شركتهاي دارويي (توليد كننده، واردكننده، مواد اوليه)
سه شنبه، 29 تیر 1395 - 06:24 کد خبر:120099

 

شماره نامه:۶۶۵/۷۲۱۲۰     تاريخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

مديرعامل كليه شركتهاي دارويي (توليد كننده،  واردكننده، مواد اوليه)

موضوع: مراجعه نمايندگان آن شركتها

 

با عنايت به تغيير فرآيندهاي اين اداره كل به سمت حذف تصميم‌گيريهاي شخصي و اجرايي شدن سامانه‌هاي مختلف و همچنين برگذاري كلاسهاي آموزشي متعدد براي مسولين فني آن شركتها، موارد ذيل مجددا و موكدا اعلام مي‌شود:

    فرآيند صدور مجوزهاي ورود و ترخيص كاملا الكترونيك و مبتني بر تصميم‌گيريهاي متمركز و سياست‌گذاريهاي تعدادي و تعرفه‌اي تعيين شده براي دوره‌هاي زماني مشخص مي‌باشد و تغيير آن از اختيارات كارشناسان ادارات خارج است لذا اصرار نمايندگان آن شركتها به حضور فيزيكي در سازمان و تماس مستقيم و رو در رو با كارشناسان اين اداره كل هيچ توجيهي نداشته و نه تنها موجب اتلاف وقت افراد آن شركت، تشويش فضاي اداري و ايجاد مشكلاتي براي كارشناسان اين اداره كل در نظام مبارزه با مفاسد اداري خواهد شد بلكه باعث تطويل امور مي‌شود.
    سيستم اعلام اشكال و پاسخ به سوالات بصورت ۲۴ ساعته و همه ايام هفته  از طريق ارسال تيكت در سامانه support.ttac.ir   امكان‌پذير است. در اين سيستم سعي مي‌شود تا از طريق رسمي، شفاف و قانوني مشكلات دريافت شده و برطرف شوند و يا سوالات پاسخ داده شوند و در صورتي كه ظرف ۳ روز كاري پاسخي ارسال نشود موضوع توسط مديران ارشد اداره كل و سازمان پيگيري مي‌شود.
    در صورت لزوم تشكيل جلسه با روساي هر يك از ادارات و صاحبان فرآيندها در اين اداره كل، اين امر فقط با تعيين وقت قبلي از طريق سامانه support.ttac.ir   و حضور مسوول فني امكان پذير است. بدين منظور مسوول فني شركت از طريق سامانه مذكور سوال يا اشكال خود را مطرح و لزوم ملاقات حضوري را بيان مي‌نمايد. در صورت لزوم ملاقات و تاييد رييس اداره مربوطه و با هماهنگي حراست سازمان امكان ايجاد جلسه در ساعت و تاريخ مشخص فراهم مي‌شود. لذا از اين پس ملاقات هر يك از كارشناسان اين اداره كل با نمايندگان آن شركتها بدون رعايت مقررات مذكور، نه تنها تخلف اداري براي كارشناس مربوطه محسوب شده بلكه اصرار به عدم رعايت مقررات اصولي و سالم اداري در پرونده آن شركت درج و برخورد قانوني خواهد شد.

اميدوارم همه شركتها و مراجعين با درك شرايط موجود و همكاري لازم باعث ايجاد شرايط سالم و شفاف اداري براي پاسخدهي مناسب به مخاطبان باشند.

دكتر اكبر عبداللهي اصل - مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر