سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اطلاعيه در خصوص قيمت سه گانه محلول هاي حجيم تزريقي
سه شنبه، 29 تیر 1395 - 06:29 کد خبر:120101
اطلاعيه سازمان غذا و دارو به مديرعامل كليه شركت هاي واردكننده دارودر خصوص قيمت سه گانه محلول هاي حجيم تزريقي


 
 

   طبق راي كميسيون قانوني قيمت گذاري مورخ ۲۴/۰۳/۹۵ قيمت سه گانه ريالي محلول هاي حجيم تزريقي وارداتي به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد.

كد

نام دارو

قيمت فروش
به پخش

قيمت فروش
 به داروخانه

قيمت
 مصرف كنده

۱۱۴۱

SODIUM CHLORIDE ۰,۹% ۱L INF P-BOTT

۳۱,۰۰۲

۳۵,۶۵۲

۴۱,۰۰۰

۱۱۰۴

RINGERS < POLIFARMA > ۱L INF P-BOTTLE

۳۱,۰۰۲

۳۵,۶۵۲

۴۱,۰۰۰

۱۱۴۲

SODIUM CHLORIDE ۰,۹% IRRIG۱LPBOTT

۳۰,۲۴۶

۳۴,۷۸۳

۴۰,۰۰۰

دكتر اكبر عبداللهي اصل- مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر