سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ثبت نمايندگي كمپاني هاي خارجي در سامانه جديد شناسنامه
چهارشنبه، 13 مرداد 1395 - 06:15 کد خبر:120631
اطلاعيه به مديران عامل / مسئولين فني كليه شركت هاي واردكننده تجهيزات و ملزومات پزشكي ... در خصوص ثبت نمايندگي كمپاني هاي خارجي در سامانه جديد شناسنامه    شماره نامه : ۶۶۴/۷۸۳۱۹     تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

 
          پيرو اطلاعيه هاي قبلي در خصوص ثبت نمايندگي كمپاني هاي خارجي در سامانه جديد شناسنامه، مقتضي است كليه شركت هاي وارد كننده  تجهيزات و ملزومات پزشكي، حداكثر تا تاريخ ۱۵/۰۶/۹۵ نسبت به ثبت نام در سامانه مذكور به آدرس  " http://import.imed.ir  " ،قسمت "اطلاعات عمومي شركت "و سپس لينك "درخواست ثبت كمپاني جديد" اقدام نمايند.لازم بذكر است پس از تاريخ اعلام شده صرفا كمپاني هاي تائيد شده در سامانه جديد ( تجهيزات و ملزومات پزشكي كه داراي كد ثبت مي باشند) قابل نمايش در وب سايت اين اداره كل خواهند بود. همچنين در خصوص شركت هايي كه در بررسي پرونده نمايندگي آن ها نواقص اعلام گرديده است، لازم است در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اعلام شده اقدام نمايند.همچنين در اين خصوص موارد ذيل مي بايست رعايت گردد:
        قبل از ورود به سامانه و ثبت اطلاعات نمايندگي ، دستورالعمل راهنماي استفاده كه در سامانه تحت عنوان "راهنماي ثبت نمايندگي" قابل دسترس مي باشد  به طور كامل مطالعه گردد.
        در صورتي كه نام كمپاني مورد نظر در بانك اطلاعاتي سامانه موجود نمي باشد و يا به دليل كامل نبودن اجزاء( سيلابس ها) نام كمپاني، به شركت نواقص اعلام گرديده است، مي بايست با استفاده از دو فرم پيوستي تحت عناوين "افزودن نام كمپاني" و "اصلاح نام كمپاني" موضوع طي نامه اي به صورت مكتوب به دبير خانه اين اداره كل ارائه گردد.
        تا پايان فرآيند مهلت ثبت نام در سامانه جديد كليه شركت ها علاوه بر ثبت اطلاعات در سامانه جديد،بايد  نسبت به ثبت و يا تمديد در سامانه قديم نيز اقدام نمايند.        دكتر محمود بيگلر- مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي