سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : لزوم ثبت آدرس كارخانه توليدي در سامانه TTAC به منظور صدور الكترونيكي پروانه ساخت
چهارشنبه، 13 مرداد 1395 - 06:35 کد خبر:120632
اطلاعيه براي مدير عامل / مسئول فني كليه شركت هاي توليد كننده تجهيزات و ملزومات پزشكي درمورد لزوم ثبت آدرس كارخانه توليدي در سامانه TTAC به منظور صدور الكترونيكي پروانه ساخت 

شماره نامه:۶۶۴/۷۸۳۲۴     تاريخ:۱۳۹۵/۰۵/۱۱

                                                                                               فوري

 

پيرو راه اندازي سامانه صدور الكترونيكي پروانه ساخت(توليد)، ، به منظور صدور صحيح پروانه مذكور مطابق با اطلاعات عمومي شركت ها، كليه شركت هاي توليد كننده تجهيزات و ملزومات پزشكي مي بايست به انجام موارد با ترتيب مشخص ذيل، حداكثر تا تاريخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ اقدام فرماييد.

    گام اول: تاييد كد شناسه ملي شركت، كد ملي و تاريخ تولد مديرعامل در سامانهIMED

با مراجعه به سامانه اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي به آدرس import.imed.ir  در بخش اطلاعات عمومي شركت، "كد شناسه ملي شركت" و "كد ملي و تاريخ تولد مديرعامل شركت" را مشاهده و در صورت رويت مغايرت، موارد جهت اصلاح را با تكميل فرم درخواست ويرايش اطلاعات به دبيرخانه اين اداره كل تحويل نماييد.

    گام دوم: ثبت آدرس كارخانه توليدي در سامانه TTAC

در صورت صحت اطلاعات مندرج در بند يك فوق( و يا پس از اصلاح و رفع مغايرت احتمالي)، با همان نام كاربري ورود به سامانه imed به سامانه سازمان غذا و دارو به آدرس www.ttac.ir ورود نماييد و در بخش اطلاعات شركت به قسمت شعبات مراجعه و از منوي افزودن شعبه و انتخاب نوع شعبه با عنوان كارخانه، اقدام نموده و در پنجره اطلاعات درخواستي، كدپستي صحيح كارخانه را درج نماييد تا بصورت خودكار آدرس كارخانه از سامانه ثبت شركتها بارگذاري گردد و در صورت صحيح بودن آدرس، آنرا تاييد و ثبت كنيد.

     لازم به ذكر است كه آدرس كارخانه در پروانه صادر شده از اطلاعات ثبت شده در بند دو فوق بازخواني مي گردد و در صورت درج ناصحيح اطلاعات، سامانه امكان صدور و يا تمديد پروانه ساخت و توليد را نخواهد داشت.

 

دكتر بيگلر مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي