سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : الزام ثبت تمام وسايل پزشكي در سامانه ثبت وسايل پزشكي
دوشنبه، 18 مرداد 1395 - 06:23 کد خبر:120795
اطلاعيه براي مير عامل / ناظر فني كليه شركتهاي توليد كننده تجهيزات پزشكي در خصوص الزام ثبت تمام وسايل پزشكي در سامانه ثبت وسايل پزشكيشماره نامه:۶۶۴/۸۰۵۷۴    تاريخ:۱۳۹۵/۰۵/۱۶

 
بدينوسيله به اطلاع كليه شركتهاي توليد كننده تجهيزات پزشكي مي‌رساند با توجه به الزام ثبت تمام وسايل پزشكي در سامانه ثبت وسايل پزشكي (شناسنامه كالا)، لازم است تمامي توليدكنندگان تا تاريخ  ۱۰/۶/۹۵  نسبت به ثبت اطلاعات محصولات خود در  سامانه مذكور (به آدرس import.imed.ir ) اقدام و پس از چاپ فرم هاي درخواست ثبت و تعهد نامه ، آنرا به منظور بررسي به دبيرخانه اداره كل تحويل دهند.


بديهي است كه عواقب ناشي از عدم ثبت محصولات در سامانه اين اداره كل به عهده توليد كننده مي باشد.

لازم به ذكر است در صورت عدم وجود نام شركت توليد كننده در ليست كمپاني سازنده ( Legal manufacturer) ، شركت متقاضي مي‌بايست طي مكاتبه اي در سربرگ شركت مراتب را به اين اداره كل اطلاع داده تا روند افزودن نام توليد كننده به ليست شركتهاي سامانه اجرا گردد. همچنين در صورتي كه نام محصول توليد شده توسط شركت در "درخت كالا"  موجود نمي باشد مي بايست اطلاعات زير به منظور افزودن نام محصول، به اين اداره كل ارسال گردد:

    نام فارسي وسيله
    نام انگليسي وسيله
    شرح فارسي وسيله
    شرح انگليسي وسيله
    كد UMDNS

دكتر بيگلر مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي