سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اطلاعيه درمورد شرايط قيمت گذاري دارو
سه شنبه، 2 شهریور 1395 - 06:45 کد خبر:121319
اطلاعيه براي مدير عامل كليه شركتهاي دارويي در خصوص شرايط قيمت گذاري دارو


 

شماره نامه:۶۶۵/۸۹۲۴۵     تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

 

موضوع:شرايط قيمت گذاري دارو

 

       به اطلاع ميرساند جهت قيمت گذاري كليه داروها ، علاوه بر مدارك و مستندات قانوني كه ازطريق سيستم ارسال ميگردد Artwork  واقعي به همراه يك نمونه نيز بايد ارسال شود (نمونه پس از كميسيون عودت مي شود).

همچنين كليه شركت هاي داروسازي ملزم به رعايت شرايط بسته بندي طبق آخرين ضابطه اعلامي سازمان ( شناسه رديابي رهگيري و تعداد مناسب و ...) مي باشند .

براي داروهاي واجد زنجيره سرد و داروهاي با قيمت بسيار بالا ارائه آرت ورك كامل جعبه و دارو كفايت ميكند.

 

دكتر اكبر عبداللهي اصل- مدير كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر