سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اطلاعيه انتقال ويرايش اطلاعات مديرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC
چهارشنبه، 17 شهریور 1395 - 06:05 کد خبر:121848
اطلاعيه براي مدير عامل محترم / ناظر فني محترم كليه شركتهاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي در مورد انتقال ويرايش اطلاعات مديرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTACشماره نامه:۶۶۴/۹۷۴۲۷    تاريخ:۱۳۹۵/۰۶/۱۵

 

با توجه به اعمال تغييرات جديد در سامانه هاي شناسنامه شركتها در اين اداره كل و انتقال فرم اطلاعات عمومي(فرم الف) از سامانه IMED به سامانه TTAC سازمان غذا و دارو، به اطلاع مي رساند جهت ويرايش نام و اطلاعات مربوط به مديرعامل، مي بايست با مراجعه به سامانه  TTACاقدام نماييد و ديگر نيازي به ثبت نامه فيزيكي ويرايش اطلاعات در اينخصوص در واحد اسناد و مكاتبات اداري اين   اداره كل نمي باشد.

دكتر بيگلر مديركل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي