سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اطلاعيه درخصوص برخورد با كالاهاي فاقد شناسه و يا با برچسب هاي قديمي
چهارشنبه، 6 بهمن 1395 - 07:40 کد خبر:126437
اطلاعيه براي مديران عامل كليه شركتهاي تامين كننده، توزيع كننده و مسئولين فني داروخانه ها درخصوص برخورد با كالاهاي فاقد شناسه و يا با برچسب هاي قديمينظر به گذشت بيش از دو سال از ايجاد نظام جديد شناسه گذاري ، داروهاي فاقد برچسب(يا شناسه ) و يا با برچسب هاي قديمي از اعتبار ساقط بوده و تنها دارو با برچسب (يا شناسه )جديد و اطلاعات منطبق با كالا در سامانه تي تك، معتبر مي باشد.

 

موضوع:برخورد با كالاهاي فاقد شناسه و يا با برچسبهاي قديمي

 

پيرو مكاتبات قبلي (به شماره هاي 655/70296 مورخ 94/5/21 ، 655/123322 مورخ 93/10/20 ، 655/56729 مورخ 94/4/24 ، 658/60396 مورخ 94/5/4 ، 655/96430 مورخ 94/7/6 ) به اطلاع ميرساند ، نظر به گذشت بيش از دو سال از ايجاد نظام جديد شناسه گذاري ، داروهاي فاقد برچسب(يا شناسه ) و يا با برچسب هاي قديمي از اعتبار ساقط بوده و تنها دارو با برچسب (يا شناسه )جديد و اطلاعات منطبق با كالا در سامانه تي تك، معتبر مي باشد.

لذا خريد، فروش ، نگه داري و عرضه داروي فاقد برچسب معتبر و يا با برچسب قديمي در هر قسمت از زنجيره تامين (انبارهاي پخش و داروخانه ) ، تخلف بوده و با آن طبق ضوابط مربوطه برخورد خواهد شد.

با توجه به آنكه از تاريخ 15 بهمن تمامي داروهاي بالاي 50 هزار تومان نيز مشمول كنترل شناسه از سامانه بيمه ها خواهند شد (تا كنون داروهاي بالاي سه ميليون ريال مشمول اين كنترل بودند ) ، لازم است در  هنگام داد و ستد فرآورده هاي دارويي به اين مهم توجه فرمايند

دكتر عبداللهي اصل

مدير نظارت و ارزيابي دارو

و مواد مخدر