سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : واكنش عضو كميسيون بهداشت به قانوني نبودن طرح تحول سلامت
سه شنبه، 12 بهمن 1395 - 08:25 کد خبر:126648
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در واكنش به اظهارات نايب رئيس مجلس مبني بر اينكه طرح تحول سلامت قانوني نيست، گفت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد نيست كه اين طرح خلاف قانون است.


 

به گزارش داروغذا به نقل از خبرگزاري مهر، دكتر حيدرعلي عابدي در همايش روز پرستار در سالن همايش هاي رازي، افزود: حرفه پرستاري مثل ستاره مي درخشد و اين مسئوليت پرستاران را دو چندان مي كند.

وي گفت: نبايد با حركات مادي و سياسي اين حرفه را آلوده كرد.

عابدي با عنوان اين مطلب كه پرستاران براي پيشگيري از بيماري ها و سلامت بيماران وظيفه دارند، ادامه داد: يكي از خصوصيات مهم حرفه پرستاري، شناخت نيازهاي جامعه است.

عضو ناظر مجلس در شوراي عالي نظام پرستاري كشور، تاكيد كرد: شوراي عالي بيمه بايد خدمات پرستاري را به رسميت بشناسد و آن را تحت پوشش قرار دهد.

وي افزود: بايد از مسئولين بخواهيم مشكلات پرستاران را درك كنند. اگر پرستاران مي گويند اعتباربخشي جلوي كار پرستاران و وقت آنها را مي گيرد، بايد به آن توجه كرد.

عابدي ادامه داد: دياليز بيمار و همه كارهاي آي سي يو را پرستاران انجام مي دهند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: بسيار متاسفم كه مي بينم برخي از پزشكان و پرستاران وقتي مي خواهند از طرح تحول سلامت صحبت كنند، سراغ بحث مالي آن مي روند.

عابدي در واكنش به سخنان دكتر پزشكيان نايب رئيس مجلس كه معتقد است طرح تحول سلامت قانوني نيست، گفت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس، چنين اعتقادي ندارد.