سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : علي نوبخت: خروجي شوراي عالي بيمه عادلانه نيست/ضرورت اصلاح تركيب شورا
یکشنبه، 17 بهمن 1395 - 08:00 کد خبر:126808
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت اصلاح تركيب شوراي عالي بيمه تاكيد كرد و گفت: اينكه ۹ مصرف كننده خدمت با ۲ توليد كننده خدمت در يك جا جمع شوند خروجي تصميمات عادلانه نخواهد بود.


 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خانه ملت، علي نوبخت با بيان اينكه نمايندگان به دنبال رعايت عدالت در حوزه سلامت هستند، افزود: بدون شك نبايد وضعيت حوزه سلامت به گونه اي باشد كه اختلاف درآمدي بين پزشكان افزايش يابد چراكه چنين اقدامي منطقي و عادلانه نيست.

وي ادامه داد: تعرفه هاي حوزه سلامت در سال ۹۶ بايد از سوي صنف پزشكي تعيين شود و اگر قرار است بيمه ها در شوراي عالي بيمه تعرفه ها را تعيين تكليف كند لازم است تركيب شوراي عالي نيز عادلانه باشد زيرا اينكه ۹ مصرف كننده خدمت با ۲ توليد كننده خدمت در يك جا جمع شوند خروجي تصميمات اتخاذ شده از اين نشست عادلانه نخواهد بود.

نوبخت با تاكيد بر ضرورت تغيير در تركيب شوراي عالي بيمه، تصريح كرد: ۲۵ سال پيش در يك شرايطي اقشار آسيب پذير زياد بودند و از پس مخارج درمان بر نمي آمدند لذا تلاش شد تا كنترل تعرفه اي شكل گيرد اما از سال ۷۳ به بعد، واقعي بودن تعرفه ها دنبال شد، اما همچنان تعرفه ها در برخي از بخش ها واقعي نشده است.

وي يادآور شد: براي واقعي شدن تعرفه ها بايد بررسي كرد كه قيمت كالاها و سرعت مصرف چگونه است اين درحالي است كه متاسفانه به بهانه جيب مردم، تعرفه ها در حوزه پزشكي واقعي نشده است در حالي كه با اجراي طرح تحول سلامت جهت گيري به سمت مستضعفان شكل گرفت و خدمات درمان براي مردم كاهش يافت حال نوبت آن رسيده كه تعرفه ها نيز در برخي بخش ها واقعي شود.

نوبخت افزود: تعرفه هاي مربوط به پزشكان عمومي يا پزشكان اطفال هنوز واقعي نشده و عددهايي كه از اين بخش اخذ مي شود با مخارج پزشكان همخواني ندارد در اين شرايط لازم است تعيين تعرفه از سوي صنوف انجام شود بدان معنا كه مجموعه شوراي عالي نظام پزشكي به همراه شوراي عالي بيمه تعرفه ها را تعيين كند.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، درباره اظهاراتي مبني بر اينكه سازمان‌هاي بيمه‌گر مبناي پرداخت خود را تعرفه‌هاي مصوب بخش خصوصي قرار دهند، گفت: اگرچه اين اتفاق در حوزه سلامت خوشايند خواهد بود اما بيمه ها زير بار چنين اقدامي نخواهند رفت چراكه معتقد هستند از پس هزينه ها برنمي آيند.