سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : واكنش دو عضو كميسيون بهداشت به ممنوعيت اشتغال پزشكان دولتي در بخش خصوصي
یکشنبه، 17 بهمن 1395 - 08:30 کد خبر:126810
دو عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي، اظهارنظرهاي متفاوتي داشتند.


 

به گزارش داروغذا به نقل از خبرگزاري مهر، سيد مرتضي خاتمي نائب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با حضور در برنامه نبض كه شب گذشته از شبكه خبر روي آنتن رفت، گفت: در طرح تحول سلامت اقدامات خوبي صورت گرفت كه با افزايش اعتبارات در اين حوزه در برنامه ششم توسعه مي تواند سطح خدمات سلامت ارتقاء پيدا كند.

وي افزود: سهم سلامت در دنيا از رشد ناخالص مهمتر است، در طرح تحول سلامت زيرساختها بهبود يافته است و عملا كاهش پرداختي ها از جيب بيماران بطور كامل احساس مي شود كه البته كافي نيست و بايد سطح سلامت از اعتبارات كشوري افزايش پيدا كند و عملا دولتها نيز بايد توجه بيشتري به اين امور بايد داشته باشند.

خاتمي گفت: طرح تحول سلامت موجب اصلاح زيرساخت ها شد اگرچه برخي از نظامات از جمله نظام آزاد پرداخت هزينه هاي خاص خودش را دارد، بر همين اساس ما بايد سامانه جامع الكترونيك سلامت و اطلاعات برخط بيه شدگان را داشته باشيم تا بتوانيم فضا را به خوبي كنترل كنيد تا بتوانيم جلوي پرت منابع را بگيريم.

وي افزود: كالاهاي آسيب رسان امري سيال هستند كه بايد زير پرداخت ماليات قرار بگيرند، دولت بايد به كمك مجلس اين امر را به لايحه و قانوني تبديل كند و عملا موانع موجود هم رفع شود از جمله بحث مربوط به خودرو كه عملا با سلامتي مردم در ارتباط است و بايد زير پرداخت ماليات قرار بگيرد، البته اين امر تنها به اين موضوع محدود نمي شود بلكه هر امري كه سلامت جامعه را به خطر بيندازد بايد مشمول اين قانون قرار بگيرد.

نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مورد تامين منابع، بخشي از طريق هدفمندي يارانه ها و افزايش حق بيمه ها حاصل مي شود.

خاتمي افزود: عدم پاسخگويي پزشكان در مراكز درماني موجب شد تا ممنوعيت دو شغله بودن پزشكان را در دستور كار قرار دهيم.

محمدنعيم اميني فر سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز گفت: طرح تحول سلامت بعد از مدت ها بلاتكليفي به نتيجه رسيد، تا پيش از آن پرداختي از جيب مردم به حدي رشد يافته بود كه بعضا خانوارها را به زير خط فقر مي كشاند، از توفيقات اين طرح رضايتمندي عامه مردم از اين طرح است، البته هر طرحي مشكلات خاص خودش را دارد از جمله عدم ارجاع كه موضوعي سيستمي است و بايد اصلاح شود.

وي افزود: با همه اين صحبت ها مي توانيم ادعا كنيم كه اين طرح مي تواند با قوت به كار خود ادامه دهد البته مشكلات كنوني اين طرح بيشتر بدهي هاست كه بايد رفع و رجوع شود تا اين طرح بتواند با قوت به راه خود ادامه دهد.

اميني فر گفت: پايدارترين منابع وزارت بهداشت به امر بهداشت اختصاص يافته و دائما مورد پايش قرار مي گيرد، نوسازي تخت هاي بيمارستاني نيز بخش ديگري از اهداف ما در برنامه ششم توسعه است.

وي افزود: اگر در آن واحد جلوي دو شغله بودن پزشكان را بگيريم، در اداره بيمارستان ها و آموزش پزشكي شاهد مشكلاتي خواهيم بود لذا بايد اين طرح با دقت و حساسيت خاصي به اجرا درآيد.