سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : حمزه: آسيب هاي بدهي بيمه ها در بيمارستان ها نمايان شد
سه شنبه، 19 بهمن 1395 - 07:20 کد خبر:126857
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بي توجهي به پرداخت بدهي بيمه ها شرايط برخي مراكز درماني را مطابق قبل از اجراي طرح تحول سلامت كرده است.


 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خانه ملت، احمد حمزه در خصوص اظهارات مديرعامل سازمان بيمه سلامت مبني براينكه مطالبات مراكز درماني در بخش دولتي و بيمارستان‌ها از سوي بيمه سلامت پرداخت نشده است، افزود: از ۸ هزار ميليارد تومان مصوب مجلس براي پرداخت بدهي بيمه سلامت به مراكز درماني از محل فروش اوراق قرضه تاكنون ۴ هزار ميليارد تومان اختصاص پيدا كرده است، بنابراين قسمت پرداخت نشده نيز در صورت تامين منابع مطالبات تا پايان شهريور و مهر سال جاري را پوشش مي دهد.

وي با اشاره به اينكه اعتبار براي پرداخت مابقي بدهي‌هاي بيمه سلامت هنوز تامين نشده است، افزود: در صورت تامين ۸ هزار ميليارد تومان مصوب مجلس، باز هم بيمه سلامت ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه به طورحتم بدهي‌هاي گذشته اين بيمه را دولت بايد خارج از قاعده خاصي تعيين تكليف كند، اما بايد در بودجه سال آينده وزارت بهداشت تدابيري ويژه درجهت جلوگيري اتلاف هزينه ها اتخاذ كند.

حمزه با بيان اينكه جلوگيري از اتلاف هزينه‌ها، كاهش بدهي بيمه ها به مراكز درماني را به دنبال دارد، تصريح كرد: بخش بزرگي از بدهي بيمه سلامت به دليل اقدامات چندين باره در حوزه درمان است كه هزينه‌هاي بسياري را به حوزه درماني تحميل مي‌كند، دراين خصوص به عنوان مثال مي توان به نبود سيستم ارجاع و پزشك خانواده درشهرهاي بزرگ اشاره كرد.

وي با اشاره به اينكه راه اندازي كامل سيستم ارجاع، پزشك خانواده، خريد راهبردي خدمات و گايدلاين ها به كاهش هزينه هاي بيمه ها منجر مي شود، گفت: به طورحتم توجه به اين مسائل از سوي وزارت بهداشت و بيمه ها از افزايش بدهي سازمان هاي بيمه گر به مراكز درماني جلوگيري مي‌كند، البته كميسيون بهداشت و درمان به دنبال آن است كه با همكاري مسئولان دولتي اين نقاط ضعف درسال آينده رفع شود.

حمزه با تاكيد براينكه عدم تعيين تكليف بدهي بيمه ها به مراكز درماني به طورحتم به سلامت مردم آسيب جدي وارد مي كند، افزود: متاسفانه بي توجهي به پرداخت بدهي ها باعث كاهش كميت و كيفيت خدمات مراكز درماني به بيماران و كمبود دارو در داروخانه ها و تجهيزات پزشكي مي شود، حتي درحال حاضر برخي مراكز درماني شرايطي همانند پيش از اجراي طرح تحول سلامت پيدا كرده اند و تجهيزات پزشكي كافي در بيمارستان ها وجود ندارد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تصريح كرد: اميدواريم دولت بااتخاذ راه چاره اي بدهي بيمه ها به مراكز درماني را تعيين تكليف كند به طوري كه مي توان با فروش اوراق قرضه اي كه درسازمان ها و نهادهاي ديگر به فروش نرفته به حوزه بهداشت و درمان كمك كند.