سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : قرباني: داروخانه‌داران در مرز ورشكستگي
سه شنبه، 19 بهمن 1395 - 07:55 کد خبر:126888
نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با انتقاد از بي‌توجهي سازمان برنامه و بودجه در اختصاص ۸هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي بيمه سلامت، گفت: بدهي به صنعت دارو برخي داروخانه‌ها را درمرحله تعطيلي قرار داده است.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، محمدحسين قرباني درخصوص برخي اخبار مبني بر وجود 6 هزارميليارد تومان بدهي دولت به صنعت دارو از سال 93 تاكنون، گفت: به طور تقريبي اين آمار درست است و اين ميزان بدهي در مجموع شامل صنعت دارو اعم از توزيع، توليد و پخش دارو در داروخانه ها است.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس با اشاره به اينكه مهم ترين مشكل درحال حاضر بدهي بيمه ها به داروخانه ها است، افزود: داروخانه ها سرمايه هاي بسيار محدودي دارند و براساس داد وستد با بيمار و بر اساس درآمدهاي كسب شده بايد داروها را از شركت هاي دارويي خريداري كنند، اما متاسفانه به دليل بدهي بيمه ها مطالبات داروخانه داران پرداخت نمي شود كه اين موضوع درحال حاضر نگران كننده است.
وي تاكيد كرد: همچنين سيستم‌هاي پخش دارو توان مالي آنچناني براي توزيع دارو و ملزومات پزشكي نداشته و با مشكلات بسياري روبه رو هستند، بنابراين اين دو بخش درصنعت دارو براي جامعه پزشكي نگراني هايي را به وجود آورده است؛ البته اميدواريم هشدارها مبني بر عدم فروش دارو به بيماران به دليل اين مشكلات اجرايي نشود، زيرا داروخانه داران از دغدغه هاي بيماران درتامين دارو آگاهي دارند.
قرباني با اشاره به اينكه دولت بايد 8 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را در زمان كوتاهي دراختيار بيمه سلامت قرار دهد، گفت: يكي از مهم ترين موضوعات پرداخت مطالبات داروخانه ها از محل 8 هزارميلياردتومان است، ضمن اينكه اكثر داروخانه داران از قشرمتوسط جامعه هستند؛ هرچند كه برخي از مسئولان داروخانه‌ها به دليل همين مطالبات و عدم پرداخت آن حاضر به توقف فعاليت داروخانه هاي خود شدند.
عضو كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه منابع موردنياز براي پرداخت بدهي‌ها بيمه ها به داروخانه داران و مراكز درماني بايد سريع تامين شود، افزود: متاسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با بي‌تدبيري و بي‌توجهي تاكنون در اختصاص 8 هزار ميليارد تومان بودجه براي پرداخت بدهي بيمه سلامت كوتاهي كرده اما بهتر است بانك رفاه و سيستم اقتصادي دولت مسيرپرداخت بدهي بيمه سلامت را هموار كنند. قرباني تصريح كرد: به طورقطع به لحاظ اينكه داروخانه داران درخط مقدم خدمت رساني به مردم هستند در تامين داروهاي مورد نياز مردم با وجود مشكل همراهي هاي بسياري مي كنند.