سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : رنجبرزاده: تحريم آمريكا در حوزه تجهيزات پزشكي به نفع ايران است
سه شنبه، 19 بهمن 1395 - 07:45 کد خبر:126890
عضو كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه تحريم آمريكا در حوزه تجهيزات پزشكي عليه ايران محدوديتي براي كشور نيست، گفت: دانشمندان ايران تهديدها را به فرصت تبديل مي‌كنند.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، اكبر رنجبرزاده درباره تحريم برخي تجهيزات پزشكي از سوي دولت آمريكا، گفت: دولت آمريكا نگراني و تشويش خاطري نسبت به پيشرفت ايران دارد و اين اقدامات نشانه بارز اين تشويش و اضطراب است.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس افزود: رفتار آمريكا غيرعادي است و اين اقدامات توام با اضطراب نيز مقطعي خواهد بود، بدون شك اين تحريم ها نيز نشانه هاي مثبتي به نفع كشور به شمار مي رود اگرچه ممكن است در برهه اي از زمان دچار برخي نارسايي‌ها شويم اما با مرور زماني خواهيم توانست اين كمبودها را با سرعت برطرف كنيم.
رنجبرزاده تصريح كرد: تحريم هاي آمريكا بين المللي نيست و تنها اين تحريم ها از سوي دولت آمريكا صورت گرفته و كشورهاي اروپايي هم راستا با اين تحريم ها نيستند اين بدان معنا است كه مي توان تجهيزات پزشكي تحريم شده را از ديگر كشورها وارد كرد ضمن آنكه اين امكان نيز براي ما وجود خواهد داشت كه تكنولوژي ساخت اين تجهيزات را از كشورهاي اروپايي وارد و با تكيه بر ظرفيت و دانش داخلي به توليد آنها اقدام كرد.
عضو كميسيون بهداشت مجلس يادآور شد: اگرچه ممكن است تحريم برخي تجهيزات پزشكي از سوي آمريكا از لحاظ اقتصادي تا حدودي هزينه ما را در واردات اين تجهيزات افزايش دهد اما اين تحريم ها به معناي محدوديت از نظر در دسترس بودن اين تجهيزات در كشور نيست.
رنجبرزاده تاكيد كرد: بدون شك لازم است ظرفيت ساخت تجهيزات پزشكي در كشور بيش از پيش مهيا شود تا هيچ كمبودي در اين زمينه وجود نداشته باشد ضمن آنكه نبايد هيچ نگراني از بابت سلامت مردم داشت چراكه تحريم ها اثري در اين عرصه نخواهد داشت.
عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: اميد است با اتحاد و انسجام و حركت مجاهدانه در راستاي استقلال كشور و با اتكا به توان داخلي بتوان تهديدها را به فرصت تبديل كرد.