سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اميني فرد: حذف نخبگان از مراكز درماني دولتي
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 - 07:40 کد خبر:127148
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه زيرساخت‌ها براي اجراي مصوبه ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي فراهم نيست، بر ضرورت تامين منابع مالي و انساني براي اجراي چنين مصوبه‌اي تاكيد كرد.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، محمدنعيم اميني‌فرد درخصوص ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس در برنامه ششم مبني‌بر ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي، گفت: شوراي نگهبان ايراد اصل 3 قانون اساسي را درخصوص اين مصوبه مطرح كرده كه به نوعي شايد موضوع بارمالي و مسائل ديگر ازجمله بي‌توجهي به نبود زيرساخت‌ها درجهت اجراي اين مصوبه مدنظر باشد.
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس افزود: كميسيون بهداشت از همان ابتدا هم با اين مصوبه به نوعي مخالف بود، زيرا ساختارهاي موجود كشور و ظرفيت شبكه بهداشت ودرمان جامعه اجازه اجرايي شدن ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي را نمي‌دهد؛ ضمن اينكه در برنامه پنجم هم اين مصوبه وجود داشت اما هيچ‌گاه از سوي دولت و وزارت بهداشت اجرايي نشد.
وي تاكيد كرد: براي اجراي اين مصوبه در گام نخست وزارت بهداشت ودرمان بايد مكلف به آماده‌سازي ساختارهاي لازم شود، همچنين وزارت بهداشت بايد حداقل‌هاي مالي را براي پزشكان تمام وقت تامين كند؛ ازاين رو پس از فراهم آوردن شرايط و زيرساخت‌هاي لازم مي‌توان چنين مصوباتي را اجرايي كرد.
اميني‌فرد با بيان اينكه براي اجراي چنين مصوباتي بايد به اجراي پزشك خانواده، سيستم ارجاع و ايجاد كلينيك‌هاي تخصصي توجه كرد، گفت: متاسفانه درسطوحي مانند سيستم ارجاع و پزشك خانواده مشكلاتي وجود دارد كه بااين شرايط قوانيني مانند ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي ضمانت اجرايي ندارد.
اميني‌فرد، افزود: اگر جزء فني در بخش دولتي و خصوصي عادلانه شود به‌طورحتم رغبت پزشكان به فعاليت در بخش دولتي بسيار بيشتر از بخش خصوصي مي‌شود، اما درحال حاضر به دليل وجود برخي تسهيلات پزشكان خواهان فعاليت در بخش خصوصي هستند؛ ضمن اينكه با اجراي اين مصوبه ممكن است كه پژوهشگران نخبه مراكز دولتي را ترك كنند.
وي با بيان اينكه با آماده‌سازي زيرساخت‌ها در طولاني‌مدت مي‌توان مصوبات اين‌چنيني را اجرايي كرد، تصريح كرد: اگر بتوان منابع مالي و انساني را به‌طور قابل قبولي پيش‌بيني كرد، مي‌توان ظرفيت‌هاي لازم براي اجراي اين قوانين را فراهم كرد.
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اينكه اين مصوبه در جلسه امروز كميسيون بهداشت بررسي مي‌شود، گفت: پس از بررسي مجدد اين مصوبه نمايندگان نقطه نظرات خود را به كميسيون تلفيق برنامه ارجاع مي‌دهند، البته نمايندگان در پيش شرط‌هاي خود براي اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به موضوعاتي مانند عادلانه شدن جزء فني در بخش دولتي و خصوصي توجه دارند؛ همچنين منابع لازم براي ايجاد ساختارهاي لازم بايد در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.