سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : يوسفي: انجام اقدامات عجولانه در بخش بهداشت و درمان
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 - 07:50 کد خبر:127163
عضو كميسيون بهداشت مجلس با تاكيد بر اختصاص منابع پايدار به بيمه‌ها با هدف حل مشكلات حوزه بهداشت و درمان، گفت: اجراي به سرعت طرح تحول سلامت هزينه‌هاي بسياري را به سازمان‌هاي بيمه‌گر تحميل كرد.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، همايون يوسفي درخصوص بدهي بيمه‌ها و مشكلات ايجاد شده در تامين زنجيره دارو، گفت: به‌طور حتم تا زماني كه براي حوزه بهداشت و درمان كشور منابع پايدار درنظر گرفته نشود، نمي‌توان اميدوار به حل مشكلات بيمه‌ها و پرداخت به‌روز بدهي‌ها به مراكز درماني و شركت‌هاي دارويي بود؛ زيرا درحال حاضر چرخه اقتصادي دركشور دچار مشكلات بسياري است و به‌جاي حل مشكلات روز به‌روز بار اضافي بيشتري به آن تحميل مي‌شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس با اشاره به اينكه ارايه خدمات بهداشتي و درماني بر دوش بيمه ها قرار دارد، افزود: متاسفانه سازمان هاي بيمه گر درحال حاضر توانايي افزايش وظايف و ارايه خدمات بيشتر بيمه اي به مردم را به دليل مشكلات مالي و اعتبارات ناكافي ندارند، ضمن اينكه در شرايطي مي‌توان به موفقيت حوزه بهداشت و درمان دركشور اميدوار بود كه ساختارهاي اقتصادي در همه بخش‌ها و حوزه‌ها توسعه پيدا كند.
وي با انتقاد از به‌كارگيري اقدامات عجولانه در بخش بهداشت و درمان كشور و رفع مشكلات درماني و سلامت مردم، تصريح كرد: بايد با سرعت اقدامات بهداشتي و درماني انجام شود تا فشار كمتري به سازمان هاي بيمه گر تحميل شود، همچنين منابع پايدار براي بيمه ها و حوزه سلامت كشور درنظرگرفته شود تا بتوان به حل مشكلات حوزه بهداشت و درمان به ويژه بدهي بيمه ها به مراكز درماني اميدوار بود؛ هرچند كه درحال حاضر در چرخه معيوبي از ارايه خدمات درماني به مردم قرار داريم كه اين چرخه معيوب كل چرخه سلامت و اقتصاد كشور به سمت خطرناكي پيش مي برد.
يوسفي با اشاره به اينكه گام هاي قابل قبولي در حوزه سلامت وبهداشت براي ارايه خدمات بهتر به مردم برداشته شده است، گفت: اما اينكه به يكباره تعداد افراد بسياري از افراد فاقد بيمه تحت پوشش بيمه قرار گيرند، ضمن اينكه ارايه خدمات رايگان و يا با تخفيفات ويژه درماني به مردم باساختارهاي اقتصادي كشور سازگار نيست، البته مواردي كه گفته شد به‌نوعي در قالب طرح تحول سلامت پيگيري شد ، اما اجراي طرح تحول سلامت نيز درجامعه بايد با سرعت كمتري انجام شود.
عضو كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه مشكل بدهي بيمه ها را به‌جز اختصاص منابع پايدار نمي‌توان حل كرد، تصريح كرد: متاسفانه تاكنون منابع پايدار براي بيمه ها درنظرگرفته نشده است، البته سطح‌بندي، سيستم ارجاع و پزشك خانواده تا حدودي موجب كاهش هزينه‌ها مي‌شود؛ اما تاكنون به اين موارد نيز ازسوي مسئولان توجه نشده است.