سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : وعده مسئولان وزارت تعاون در خصوص چگونگي پرداخت بدهي سازمان تامين اجتماعي به مراكز درماني
سه شنبه، 3 اسفند 1395 - 08:30 کد خبر:127317
مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماهي وعده دادند كه از تسهيلات بانك رفاه و وعده هزارميليارد توماني بانك مركزي براي پرداخت بدهي سازمان تأمين اجتماعي به مراكز درماني استفاده خواهند كرد.

 


 به گزارش داروغذا به نقل از ايرنا، جلسه بررسي بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان، داروخانه‌ها و مراكز توليدكننده تجهيزات پزشكي  روز دوشنبه، با حضور اعضاي كميسيون بهداشت، كميسيون اجتماعي، وزير بهداشت، روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، رئيس سازمان نظام پزشكي، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و مديرعامل سازمان بيمه سلامت و مسوولان وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد.
«احمد ميدري» معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: روايت‌هاي مختلفي از اينكه سازمان تأمين اجتماعي به تعهدات خود براي پرداخت بدهي مراكز درماني عمل كرده يا نه مطرح است كه در گزارشات حسابرسي نيز اعلام شده است.
ميدري افزود: گزارشي از تأمين اجتماعي خواسته شد تا به اين بخش ارائه دهد كه بر مبناي آن مشخص شد تأمين اجتماعي حدود 416 ميليارد تومان هزينه كرده كه اين بيش از سقف تعيين شده است. اگر شبهه‌اي هم وجود دارد وزارت اقتصاد مي‌تواند بررسي كند.

** حدود 20 ميليارد تومان بدهي دولت به تأمين اجتماعي به دليل پرداخت‌هاي متعدد محقق نشده است
وي اظهار داشت: علاوه بر آنكه در سال جاري حدود 20 ميليارد تومان بدهي دولت به تأمين اجتماعي به دليل پرداخت‌هاي متعدد محقق نشده است، منابع طرح تحول سلامت نيز از سوي بيمه‌ها پرداخت نشده زيرا منابع هدفمندي يارانه ها كه مختص بيمه‌ها است، به آن اختصاص نيافته است.
ميدري با بيان اينكه بيشتر تعهدات اجرايي طرح تحول سلامت بر دوش بيمه‌ها است، گفت: عليرغم اين مساله، منابع پايدار براي طرح تحول سلامت ديده نشده است در واقع منابع در اختيار وزارت بهداشت و درمان است ولي هزينه‌كرد آن بر عهده بيمه‌ها است.
معاون رفاه وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: مشكلاتي به دليل نديدن بار مالي طرح تحول سلامت و دفترچه‌هاي متعدد سازمان‌هاي بيمه گر به وجود آمده كه مي‌بايست مرتفع گردد.

** اخذ 6 هزار ميليارد تومان توسط وزارت بهداشت و درمان براي طرح پزشك خانواده
ميدري به اخذ 6 هزار ميليارد تومان توسط وزارت بهداشت و درمان براي طرح پزشك خانواده اشاره كرد و گفت: اين منابع براي سلامت روستاها و حاشيه‌ها در نظر گرفته شده در حالي كه مي‌بايست در جاي ديگر هزينه مي‌شد و از اين جهت بيمه‌ها متحمل پرداخت هزينه‌هاي پزشك خانواده شدند.

** تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان درآمد هزينه‌اي است كه در شرايط ركود به خوبي ايفاي نقش كرده است
«سيدتقي نوربخش» مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در ادامه با تأكيد بر اينكه تأمين اجتماعي سازمان مالي و حسابرسي مستقلي است، گفت: براساس گزارش حسابرسي اين سازمان در سال 93 رشد وصولي نسبت به سال 92 حدود 28 درصد بوده به نوعي كه 25 هزار و 195 ميليارد تومان براي سال 92 و 30 هزار و 725 ميليارد تومان براي سال 93 در بخش درمان هزينه شده است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي افزود: درآمدهاي تأمين اجتماعي از محل رشد تعداد بيمه شدگان و رشد حقوق و دستمزد تأمين مي‌شود كه اين دو قابل ملاحظه با يكديگر نيستند. در سال 94 رشد حقوق و دستمزد 17 درصد و رشد درآمدهاي اين سازمان 29 درصد بوده و در سال جاري نيز رشد حقوق و دستمزد 14 درصد و رشد درآمدها به 26 درصد رسيده است در واقع تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان درآمد هزينه‌اي است كه در شرايط ركود به خوبي ايفاي نقش كرده است.
نوربخش با بيان اينكه 95 درصد منابع اين سازمان مربوط به حق بيمه است، گفت: تأمين اجتماعي تاكنون كوتاهي نكرده است و در تجهيز منابع بيش از ظرفيت نيز فعاليت داشته است.
وي بخش مصارف سازمان تأمين اجتماعي را يادآور شد و گفت: در 14 دي ماه سال جاري نامه‌اي به رئيس جمهوري از طرف اين سازمان داده شد كه بر طبق آن بخش مصارف تأمين اجتماعي توضيح و تشريح داده شد. در واقع تأمين اجتماعي در مدت اخير 3 هزار و 500 ميليون در بخش مصارف خود دچار عقب‌افتادگي شد به اين معني كه پيش‌بيني آنها محقق نشده است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يادآور شد: دولت در سال 95 به 20 هزار ميليارد تومان از تعهدات خود عمل نكرده بنابراين وقتي مطالبات ما از سوي دولت پرداخت نشده ما نيز بالتبع نمي‌توانيم به تعهدات خود پايبند باشيم از اين رو در 24 بهمن ماه سال جاري نامه‌اي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها زده‌ايم تا مبلغ بدهي خود به تأمين اجتماعي را حداقل تا پايان سال 94 محقق سازد.
نوربخش بدهي سازمان هدفمندي به تأمين اجتماعي تا پايان سال 94 را هزار و 450 ميليارد تومان دانست و گفت: اين مبلغ به همراه ميزان بدهي در سال جاري به دو هزار و 200 ميليارد تومان مي‌رسد كه هنوز محقق نشده است. در اين خصوص و درباره پرداختي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي گزارشي به سازمان برنامه و بودجه نيز ارائه شده است.

** تأمين اجتماعي 40 ميليارد تومان سالانه براي پزشك عمومي دو استان مازندران و فارس هزينه مي‌كند
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يادآور شد: تأمين اجتماعي 40 ميليارد تومان سالانه براي پزشك عمومي دو استان مازندران و فارس هزينه مي‌كند در صورتي كه به همين ميزان هم براي ساير استان‌ها هزينه مي‌شود در واقع تأمين اجتماعي به درستي سهم درمان خود را پرداخت مي‌كند؛ در صورتي كه مطالباتش محقق شود.
نوربخش در پاسخ به اظهارات وزير بهداشت و درمان مبني بر بدهي تأمين اجتماعي به بيمارستان‌هاي 3 دانشگاه علوم پزشكي در تهران گفت: براي جبران مطالبات مراكز درماني در صورت تحقق وعده رئيس بانك مركزي مبني بر تخصيص هزار ميليارد تومان از بانك مركزي بابت ضريب سپرده قانوني بانك رفاه نزد بانك مركزي مطالبات اين مراكز را پرداخت خواهيم كرد.

** هزار ميليارد تومان بانك رفاه نزد بانك مركزي را به مراكز درماني اختصاص داده مي‌شود
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه امروز تمام بدهي مراكز درماني و علوم پزشكي وزارت بهداشت تا پايان سال 94 از سوي تأمين اجتماعي پرداخت شد، گفت: علاوه بر هزار ميليارد تومان نزد بانك مركزي از امكانات و تسهيلات بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي جهت پرداخت مطالبات مراكز درماني نيز استفاده خواهيم كرد.

**عدم وصول درآمدهاي دولت دليل نپرداختن بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي است
«سعيد نمكي» معاون سازمان برنامه و بودجه نيز با حضور در اين نشست گفت: سازمان برنامه و بودجه همواره به دنبال تحقق بدهي‌هاي دولت به مجموعه‌هاي مختلف از جمله تأمين اجتماعي است تا از اين طريق بتوانيم از بحران پيش آمده عبور كنيم.
نمكي افزود: متأسفانه طرح تحول سلامت، درمان‌محور و پزشك محور به جاي پيشگيري‌محور و بيمارمحور بوده است بنابراين نكته كليدي پزشك خانواده سيستم ارجاع و گايدلاين‌ها در اين طرح بگنجانند تا بتوانيم در آينده منابع پايداري را براي آن تعريف كنيم.
معاون سازمان برنامه و بودجه از عدم وصول درآمدهاي دولت انتقاد كرد و گفت: بيش از 67 تا 70 درصد درآمد دولت وصول نشده است از اين رو نتوانستيم سهم بدهي ها را پرداخت كنيم البته از محل فروش 8 هزار ميليارد تومان اوراق براي پرداخت بدهي بيمه سلامت تاكنون 4 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است كه تا آينده نزديك اين تخصيص‌ها را افزايش خواهيم داد.
**پرداخت بدهي تامين ‌اجتماعي به مراكز‌درماني منوط به تحقق مطالبات تامين‌اجتماعي است
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس گفت: در بودجه سال آينده نيز منابعي براي پرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي پيش بيني شده تا بتوان از آن محل بدهي مراكز درماني نيز پرداخته شود اما با توجه به شرايط موجود امكان تحقق اين منابع بعيد به نظر مي‌رسد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با يادآوري پيشنهاد تخصيص دو هزار ميليارد از محل مطالبات تأمين اجتماعي از دولت به وزارت بهداشت و درمان گفت: اين پيشنهاد مورد نظر موافق نمايندگان قرار نگرفت در صورتي كه مي‌توانست تا حدودي موجب كاهش آلام مراكز درماني و مردم شود بنابراين بهتر است چاره‌اي انديشيده شود تا از محل مطالبات تأمين اجتماعي از دولت بدهي وزارت بهداشت پرداخت شود.

** طرح تحول سلامت يكي از مهمترين اقدامات دولت يازدهم است
«سلمان خدادادي» نماينده مردم ملكان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه طرح تحول سلامت را يكي از مهمترين اقدامات دولت يازدهم با محوريت وزارت بهداشت و درمان دانست و گفت: اين طرح گام بزرگي بوده كه به دنبال تأكيدات رهبري بر مبناي رفع دغدغه بيماري مردم دنبال شده است، هر چند از نخست نگراني‌هايي در مورد ادامه اجراي اين طرح وجود داشت.
اين نماينده مجلس افزود: وزارت بهداشت و درمان بارها درخصوص منابع اين طرح كه در اختيار بيمه سلامت است هشدار داد تا تحت مديريت اين وزارتخانه براي حل مشكلات قرار گيرد از اين رو مجلس در جريان بررسي برنامه ششم توسعه اين موضوع را با انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت و درمان حل كرد اما به دليل مغايرت با سياست‌هاي كلان رهبري از نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد ايراد قرار گرفت كه بعد از آن جلساتي در مجمع برگزار و رفع مغايرت انجام گرفت.
خدادادي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت پرداخت بدهي و تأمين منابع اجراي طرح تحول سلامت است، گفت: آنچه كه دولت بايد نسبت به حل آن اقدام كند نبايد مجلس ورود داشته باشد بنابراين بهتر است دولت مشكل و اختلافات بين دو وزارتخانه خود را حل و فصل كرده چرا كه مشكل مطالبات مراكز درماني از بيمه‌ها بايد از سوي دولت تأمين شود.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در صورتي كه خلاء قانوني وجود داشته باشد دولت مي‌تواند موضوع را به مجلس ابلاغ تا خلاء قانوني برطرف شود.

**معاون اول رئيس‌جمهور موظف به رفع مشكلات دو وزارتخانه بهداشت و كار است
«نادر قاضي‌پور» نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه يادآور شد: دولت مكلف است بدهي خود به بيمه‌ها و تأمين اجتماعي را پرداخت كند تا به دنبال آن بدهي تأمين اجتماعي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پرداخت شود. معاون اول رئيس جمهوري نيز بايد طبق قانون اين مشكل را حل كند.
اين نماينده مجلس يادآور شد: در بودجه سال آينده به موضوع بدهي دولت به تأمين اجتماعي توجه ويژه شده كه پس از اين مي‌توان پرداخت بدهي تأمين اجتماعي به وزارت بهداشت و درمان را نيز شاهد باشيم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: وقتي دولت بدهي خود به بيمه‌ها را پرداخت نمي‌كند نمي‌توان از بيمه‌ها انتظار داشت كه بتوانند بدهي‌هاي خود را به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پرداخت كنند.

**مردم به دليل بي‌توجهي به پرداخت بدهي بيمه‌ها در بدترين شرايط اجتماعي هستند
«محمدعلي وكيلي» نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بي‌توجهي به پرداخت بدهي بيمه‌ها تبعات اجتماعي به همراه دارد، گفت: مسئولان كشور حق ندارند دعواها و چالش‌هاي ميان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را به زندگي مردم تزريق كنند. در حال حاضر مردم به دليل بي‌توجهي به پرداخت بدهي بيمه‌ها در بدترين شرايط اجتماعي هستند و عدم پرداخت بدهي‌ها ظلم بزرگي به مردم جامعه است.
اين نماينده مجلس افزود: امنيت رواني در بدترين شرايط است و به دليل مشكلات درماني ضريب امنيت رواني در جامعه كاهش پيدا كرده كه اين موضوع زيبنده جامعه ما نيست بنابراين اجازه نداريم به هر دليلي ماحصل دعواها و مشكلات ميان مسئولان دولتي را به جيب مردم تحميل كنيم ضمن اينكه اين موضوع اخلال در امنيت عمومي مردم ايجاد مي‌كند.
عضو هيات رئيسه مجلس افزود: از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تقاضا دارم به عنوان يك شخصيت دلسوز اين موضوعات و مشكلات را در درون دولت حل كند.

**دنبال پيدا كردن مقصر در بحث بدهي بيمه‌ها نباشيم
«حيدرعلي عابدي» نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه در شرايط فعلي نبايد به دنبال پيدا كردن مقصر اصلي در بحث بدهي بيمه‌ها باشيم، گفت: موضوع بدهي بيمه‌ها باعث شده كه در حال حاضر دانشگاه هاي علوم پزشكي نتوانند به وظايف خود عمل كنند. همچنين شركت‌هاي پخش دارو و توليدكننده‌هاي تجهيزات پزشكي نيز نمي‌توانند خدمات خود را به درستي ارائه كنند.
اين نماينده مردم با بيان اينكه تمام طرف‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در حال حاضر بدبين هستند، تصريح كرد: داروخانه‌ها مگر تا چه اندازه سرمايه در گردش دارند كه در اين شرايط بتوانند همانند گذشته خدمات خود را ارائه كنند بنابراين ادامه كار در شرايط فعلي ميسر نيست و دولت بايد به اين موضوع ورود كند.
عابدي با بيان اينكه بيمه‌ها مي‌توانند از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهادات خود را در جهت كوچك كردن هزينه‌ها ارائه دهند، تصريح كرد: بايد درخصوص چگونگي پرداخت بدهي بيمه‌ها تصميم‌گيري جدي به عمل آيد ضمن اينكه سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت بايد اعلام كند كه از ميزان حق بيمه دريافتي چه ميزان را به وزارت بهداشت و مراكز درماني پرداخت كرده است.

** طرح تحول سلامت به عنوان يك طرح اجتماعي مثبت تلقي مي‌شود
«سيامك مره صدق» نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه مجلس نيز بايد به چگونگي حل مشكل بدهي بيمه‌ها ورود كند، گفت: درست است كه مشكل در درون دولت بايد حل شود اما اگر مسئولان دولتي به اين موضوع توجه نكنند اين بار بر روي دوش مجلس نيز قرار داشته و نمايندگان نيز مي‌توانند پيگيري اين موضوع را در دستور كار قرار دهند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه طرح تحول سلامت به عنوان يك طرح اجتماعي مثبت تلقي مي‌شود، تصريح كرد: اگر به دليل بي‌توجهي به پرداخت بدهي بيمه‌ها اين طرح دچار شكست شود سيستم درماني كشور شرايط نامناسبي پيدا مي‌كند بنابراين اجراي دقيق اين طرح با چنين وسعتي نيازمند حمايت‌هاي مالي دولت است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر اينكه طرح تحول سلامت همزاد سيستم ارجاع است، گفت: اگر بخش قابل توجهي از مطالبات پرداخت نشود اقتصاد درمان قفل خواهد شد و به طور حتم اگر تا پايان اسفند مطالبات پرداخت نشود طرح تحول سلامت دچار اشكال مي‌شود.

** نمايندگان مجلس بايد مشكلات مردم را در هر حوزه‌اي حل كنند
«محسن عليجاني» نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: نمايندگان مجلس بايد مشكلات مردم را در هر حوزه‌اي حل كنند بنابراين كميسيون بهداشت و درمان مجلس متعلق به مردم بوده و ما مدافع وزارتخانه‌اي خاص يا مخالف وزارتخانه ديگر نيستيم.
اين نماينده مردم گفت: چگونگي حل بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني بايد در درون دولت پيگيري شود اما به هر جهت طرح تحول سلامت در درياي طوفاني قرار دارد و اين بي‌توجهي در پرداخت بدهي‌ها باعث مي‌شود روز به روز آب بيشتري به درون كشتي طرح تحول سلامت نفوذ كند.
عليجاني با تأكيد بر اينكه طرح تحول سلامت بزرگترين برنامه اجتماعي دولت است، تصريح كرد: تعريف درست از طرح تحول سلامت بايد بر اساس موارد قانوني در برنامه پنجم و ششم توسعه صورت گيرد بنابراين صرف كاهش هزينه‌هاي بستري يا سرپايي تعريف جامعي از طرح تحول نيست و بايد به مفاد قانوني در برنامه پنجم و ششم توسعه در اين زمينه توجه شود.
وي با بيان اينكه هر نوع پرداخت بيمه خارج از سطح بندي خدمات ممنوع است، گفت: تعرفه‌گذاري دارو و تجهيزات پزشكي بايد به نفع مردم باشد. همچنين بايد به موضوع دو شغله بودن پزشكان و جلوگيري از اين موضوع نيز توجه كرد زيرا اقتصاد درماني را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: پيشگيري اولويت دارد و مقدم بر درمان است و وزارت بهداشت بايد تصدي‌گري‌هاي خود را واگذار كند.

** اختلاف بين وزراي بهداشت و تعاون، كارآمدي نظام را زير سوال مي‌برد
«مصطفي كواكبيان» نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اختلاف بين مسئولان وزارت بهداشت و تعاون، كارآمدي نظام را زير سوال مي‌برد، گفت: تأمين اجتماعي بايد بدهي خود را به مراكز درماني پرداخت كند هر چند كه دولت نيز به تأمين اجتماعي بابت برخي از موضوعات بدهكار است بنابراين تقاضا مي‌كنم دولت به فوريت به اين مشكل ورود كند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه بدهي دولت به تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي به مراكز درماني بايد به صورت توأمان حل شود، افزود: بايد به ميزاني كه دولت بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي را پرداخت مي كند به همان ميزان نيز تأمين اجتماعي بدهي‌هاي خود به مراكز درماني را پرداخت كند.

**عدم منابع پايدار، عدم ايجاد زيرساخت هاي مهم و سرعت پايين اجرا؛ 3 مشكل عمده طرح تحول سلامت
«همايون يوسفي» نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه مشكلات طرح تحول سلامت به تناسب ماهيت آن بسيار بزرگ است، گفت: داوري درباره نتايج اين طرح و موفقيت يا عدم موفقيت آن زود است چرا كه نتايج طرح در درازمدت مشخص مي شود.
اين نماينده مجلس مشكلات طرح تحول سلامت را در 3 بخش دانست و گفت: عدم منابع پايدار، عدم ايجاد زيرساخت هاي مهم و سرعت پايين اجراي طرح تحول سلامت از جمله مشكلاتي است كه متناسب با زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور نيست و بهتر است در ادامه اجراي اين طرح مرتفع شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن تشكر از دولت يازدهم گفت: طرح تحول سلامت كار اساسي بوده كه از سوي وزارت بهداشت و درمان اجرا و در دستور كار قرار گرفته است.

**ضرورت تجميع صندوق هاي بيمه اي
«مسعود پزشكيان» نماينده مردم تبريز، آذرشهرو اسكو درمجلس شوراي اسلامي همچنين دراين جلسه با تاكيد براينكه بارها گفته شد صندوق هاي بيمه اي بايد يكي شود، گفت: وقتي اين موضوع انجام نشد و سازمان هاي بيمه گر پولي پرداخت نمي كنند، بنابراين مراكزدرماني هم بيماران را با بيمه پذيرش نمي كنند.
اين نماينده مردم افزود: به طورحتم مراكز درماني نمي توانند به بهانه بدهي بيمه ها خدمات درماني را به مردم ارايه نكنند، اما پيشتر نيز تاكيد شد كه خريدار و فروشنده بايد يكي باشد و اين مبحث كاملا علمي و كارشناسي است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد براينكه صندوق هاي بيمه اي بايد يكي باشد، تصريح كرد: در شرايطي كه خريدار و ارائه كننده خدمت يكي نيست همين مشكلات به وجود مي‌آيد بنابراين صندوق ها باتي يكي شده تا بتوان خدمات را براي همه به يك شكل ارائه داد.

**تامين اجتماعي گزارش پرداخت بدهي به مراكز درمان را به مجلس ارائه كند
«علي نوبخت» رئيس كميسيون بهداشت و درمان در اين نشست با اشاره به اينكه پيگيري بدهي بيمه ها به مراكز درماني وظيفه دولت و مجلس است، گفت: بايد ساز و كار مشخصي براي اين موضوع در نظر گرفت تا در سال آينده گرفتار بدهي بيمه ها به مراكز درماني نشويم بنابراين حل اين موضوع نيازمند همكاري، همدلي و همسويي دولت و مجلس است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: نامه اي از سوي روساي دانشگاه علوم پزشكي به استاندار تهران ارسال شده كه اگر اين نامه به مجلس ابلاغ نمي شد شايد اين جلسه برگزار نمي گرديد بنابراين موضوع بدهي بيمه ها مسئله مهمي است كه هم اكنون بيماران را در بيمارستانها سردرگم كرده است.
وي افزود: در اسرع وقت سازمان تامين اجتماعي بايد بدهي خود به مراكز درماني را تعيين تكليف و گزارش آن را به مجلس ارائه كند.

** لزوم حل مشكل بيمه ها قبل از استقرار نظام ارجاع
«مرتضي خاتمي» عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص گفت: ريل گذاري براي پرداخت بدهي ها به مراكز درماني بايد اصلاح شود، ضمن آنكه تامين اجتماعي بايد اعلام كند اعتبارات درماني خود را كجا و چگونه هزينه مي كند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنين بايد پيش از استقرار نظام ارجاع مشكل بدهي بيمه ها حل شود.

**بدهي بيمه ها مساله اورژانسي است
«محمدنعيم اميني فرد» نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز با حضور در اين نشست يادآور شد: بدهي بيمه ها مساله اورژانسي است كه مشكلات متعددي را براي مردم به وجود آورده است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه براي حوزه سلامت بايد منابع پايدار در نظر گرفته شود، افزود: موارد مطرح در رسانه ها مبني بر پرداخت هاي آنچناني به پزشكان درست نيست در واقع تاكنون 3 هزار ميليارد تومان به عنوان دستمزد به پزشكان پرداخت شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تامين اجتماعي بادي به شكل يكسان بدهي خود به مراكز درماني ملكي و تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان را پرداخت كند، تصريح كرد: مسئولان سازمان تامين اجتماعي بايد اين ابهام را برطرف كنند زيرا مطرح مي شود كه اين سازمان به مراكز ملكي خود به هنگام بدهي ها را پرداخت كرده است.
به گزارش خانه ملت، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم با بيان اينكه هزينه هاي درمان بايد مديريت شود، گفت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس اقدام قابل توجهي براي پرداخت بدهي بيمه سلامت انجام داد كه آن هم اختصاص 8 هزارميليارد تومان ازمحل فروش اوراق بوده است.