سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تحقق مطالبات مراكز درماني از تامين‌اجتماعي منوط به پرداخت بدهي دولت است
شنبه، 7 اسفند 1395 - 07:00 کد خبر:127387
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تامين اجتماعي در صورتي مي‌تواند مطالبات مراكز درماني را پرداخت كند كه دولت بدهي خود به تامين اجتماعي را بپردازد.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصري در توضيح علل عدم پرداخت بدهي تامين اجتماعي به مراكز درماني، گفت: منابعي كه تامين‌اجتماعي بايد به مراكز درماني بپردازد منابعي است كه وزارت بهداشت و درمان بايد به تامين اجتماعي پرداخت مي‌كرده است.
نماينده مردم كرمانشاه‌ در مجلس با بيان اينكه دولت به تعهدات خود در پرداخت بدهي به سازمان تامين اجتماعي عمل نكرده است، تصريح كرد: بي توجهي به پرداخت مطالبات تامين اجتماعي از سوي دولت سبب تامين نشدن مطالبات مراكز درماني از تامين اجتماعي شده است.
وي افزود: هرچند تامين اجتماعي سازماني پر‌درآمد است اما متاسفانه دولت يازدهم از آغاز كار خود تا كنون يك ريال از بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت نكرده است، در صورتي كه اگر دولت نسبت به پرداخت اين بدهي اقدام كند قطعا تامين اجتماعي هم مطالبات مراكز درماني را محقق خواهد ساخت.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يادآور شد: بدهي دولت به تامين اجتماعي صد هزار ميليارد تومان است كه بايد هر چه سريعتر از سوي دولت تعيين تكليف شود.