سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تركي: بخشي از بدهي‌ بيمه‌ها ناشي از آسيب‌هاي طرح تحول سلامت است
شنبه، 7 اسفند 1395 - 07:56 کد خبر:127414
عضو كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه بخشي از بدهي‌ بيمه‌ها به مراكز درماني ناشي از مشكلات و آسيب هاي موجود درطرح تحول سلامت است، گفت: اين آسيب ها بايد مورد شناسايي و اصلاح قرار گيرد.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، اكبرتركي با اشاره به اينكه دولت بايد بدهي بيمه ها به مراكز درماني را تعيين تكليف كند، گفت: دولت يا بايد بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت كند تا اين سازمان هم بتواند با دستي باز بدهي خود به مراكز درماني را پرداخت كند يا اينكه بدهي دولت به تامين اجتماعي و تامين اجتماعي به مراكز درماني به شكل جداگانه تعيين تكليف شود؛ با توجه به اينكه درماه هاي پاياني آخر دولت قرار داريم بهتر است هرچه سريعتر اختلافات پايان پذيرد.
نماينده مردم فريدن در مجلس با بيان اينكه هرگونه گروكشي به ويزه در حوزه سلامت، ضعف مديريتي دولت را نشان مي‌دهد، افزود: ارايه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني به مردم بايد حقوق و دستمزد را به موقع دريافت كنند، چطور ممكن است با دست خالي و بدون منبع مالي و اعتبارات لازم بتوان خدمات درماني را به مردم در مراكز درماني و داروخانه ها ارايه كرد.
وي با تاكيد براينكه بايد مشخص شود كه كدام وزارتخانه در ايجاد اين حجم از انبوه بدهي ها به مراكز درماني نقش موثر داشته است، تصريح كرد: پيگيري اين موضوع درمجلس اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه نمايندگان به دنبال دفاع از عملكرد وزارتخانه‌اي خاص يا رد اقدامات وزارتخانه ديگر است اما اگر اين مشكلات در دولت پيگيري و بررسي شود هيچ مشكلي به وجود نمي آيد وبه طور قطع دولت بايد مشخص كند درموضوع بدهي بيمه ها اشتباهات ازسوي كدام وزارتخانه بوده است.
تركي با بيان اينكه مديريت درحوزه بدهي‌ها در دست رييس جمهور قرار دارد، گفت: بارها تاكيد شده بي توجهي به حل مشكل بدهي ها ناشي از عدم دخالت رييس جمهور است و متاسفانه اين رويه به نفع دولت نخواهد بود، البته بخشي از بدهي‌ها ناشي از مشكلات و آسيب هاي موجود درطرح تحول سلامت است كه بايد اين آسيب ها را مورد شناسايي و اصلاح قرار داد.
وي با اشاره به اينكه مردم در اختلافات ميان دو وزارتخانه دچار آسيب و ضرر مي شوند، افزود: آن چيزي كه درحال حاضر بايد براي مسئولان بيش از هر موضوع ديگري مدنظر قرار گيرد بحث سلامت و درمان مردم است، مردم درشرايط فعلي با وجود مشكلات اقتصادي بسيار نمي توانند دست به گريبان مسائلي مانند بدهي بيمه ها به مراكزدرماني شوند.
عضو كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به پرداخت بخش كوچكي از بدهي تامين اجتماعي به مراكز درماني، تصريح كرد: متاسفانه اين مبلغ بسيار ناچيز بوده و نمي توان در طولاني مدت مراكز درماني را با اين مبالغ اداره كرد.