سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : حمزه هشدار داد: تخلف رستوران هاي بين راهي/ آلودگي ميكروبي مواد غذايي
یکشنبه، 8 اسفند 1395 - 07:00 کد خبر:127421
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بر لزوم تشديد نظارت وزارت بهداشت بر رستوران هاي بين راهي در ايام نوروز به منظور جلوگيري از بروز مسمويت هاي غذايي تاكيد كرد.


 

به گزارش داروغذا از خبرگزاري مهر، احمد حمزه در رابطه با اجراي برنامه سلامت نوروزي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گفت: به دليل افزايش ميزان مسافرت ها و استفاده مردم از رستوران ها در ايام نوروز وزارت بهداشت هر سال اجراي برنامه سلامت نوروزي را در دستور كار قرار مي دهد.

وي بر لزوم تشديد نظارت وزارت بهداشت بر رستوران ها به ويژه مراكز بين راهي در ايام نوروز تاكيد كرد وگفت: از جمله تخلفات رستوران‌ها در ايام نوروز آلودگي ميكروبي برخي مواد غذايي است كه ممكن است به دليل استفاده از مواد ارزان قيمت و بي‌كيفيت و همچنين عدم رعايت نكات بهداشت رخ دهد.

حمزه با بيان اينكه عملكرد وزارت بهداشت در رابطه با پايش سلامت مواد غذايي رستوران ها در ايام نوروز مثبت بوده است، تصريح كرد: شهروندان در ايام نوروز بايد به تغييراتي كه در برنامه غذايي و الگوي غذايي پيش مي آيد توجه داشته  و سعي كنند از تناول غذا و آبي كه سلامت آن مورد تاييد نيست خودداري كنند.

وي با بيان اينكه پرسنل بهداشت محيط وظيفه ارائه خدمات بهداشتي به مردم را در ايام نوروز بر عهده دارند، تصريح كرد: بدون ترديد تلاش و همت مضاعف كارشناسان بهداشت محيط در اين ايام سلامت شهروندان را افزايش مي دهد؛ به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزي ضروري است بازرسان بهداشت محيط به طور مستمر عملكرد تمامي مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي را مورد ارزيابي قرار دهند.

حمزه، بر لزوم توجه جدي به تامين سلامت و امنيت غذايي شهروندان در ايام نوروز تاكيد كرد و گفت: امنيت و سلامت غذايي و همچنين حفظ سلامت شهروندان در ايام نوروز از اهميت زيادي برخوردار است به دليل آنكه در ايام نوروز با بيماري‌هايي كه از طريق آب و غذا انتقال مي يابد مانند انواع مسمويت ها مواجه هستيم بنابراين بايد نظارت ها بر مواد غذايي رستوران ها تشديد شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بر لزوم همكاري بازرسان تمامي دستگاه ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين شهرداري ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي بهبود خدمات رساني به مسافران در ايام نوروز تاكيد كرد و گفت: به دليل حساسيت اين ايام نظارت دستگاه ها بايد بر عملكرد رستوران هاي شهري و بين راهي بيشتر شود؛ بدون قطع اگر نظارت ها تشديد شود مسموميت هاي غذايي در ايام نوروز كاهش مي يابد.