سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اعلام تعرفه‌هاي درماني ظرف هفته آينده
چهارشنبه، 11 اسفند 1395 - 08:20 کد خبر:127557
دبير شوراي عالي بيمه درمان گفت: هفته آينده تعرفه‌هاي بخش درمان كشور اعلام مي‌شود.


به گزارش داروغذا به نقل از ايسنا، دكتر ميدري معاون رفاه اجتماعي افزود: پيشنهادات سازمانهاي بيمه‌گر در دبيرخانه نهايي شده است و در جلسه شوراي عالي بيمه درمان كه هفته آينده برگزار مي شود تعرفه‌هاي بخش سرپايي و بستري و ساير خدمات درماني پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفتني است مصوبه اين شورا پس از تاييد هيات وزيران اجرايي مي‌شود.