سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : درخواست جامعه پزشكان متخصص داخلي از وزير بهداشت
چهارشنبه، 11 اسفند 1395 - 08:30 کد خبر:127562
اعضاي شوراي هماهنگي جامعه پزشكان متخصص داخلي با ارسال نامه‌اي به وزير بهداشت، پنج درخواست خود را مطرح كردند.

 


به گزارش داروغذا به نقل از ايسنا، در متن نامه جامعه پزشكان متخصص داخلي خطاب به وزير بهداشت آمده است:

« جناب آقاي دكتر سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي
وزيرمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران
باسلام
احتراما، اينجانبان اعضاء شوراي هماهنگي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران از آن مقام محترم در خواست داريم كه:

1- در كليه جلسات مربوط به متخصصين داخلي اعم از تصميم‌گيري در مورد شرح وظائف، كريكولوم آموزشي، جايگاه پزشك متخصص داخلي در طرح‌هاي مختلف و ... با توجه به عدم اشراف كامل حاضرين در جلسات به شرح وظائف و توانمندي‌هاي متخصصين داخلي كه خدمات تخصصي بهداشتي و درماني را در سطح كشور به آحاد جامعه با هزينه كم و كيفيت بالا و بدون درخواست نابجاي اقدامات تشخيصي درماني ارائه مي‌دهند، شايسته است نماينده جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران نيز حضور داشته باشد.
شايان ذكر است كه حضور همكاران فوق تخصص رشته‌هاي داخلي كه زمينه كاري محدودتري از متخصصين داخلي دارند، مي‌تواند منجر به تصميم گيري‌هاي بدون توجه به واقعيات طب كشور شود.

2- متخصصين گروه داخلي با توجه به اشراف كامل به طب، به عنوان اولين خط ارجاع از پزشك خانواده مي‌توانند بهترين كارائي را در جهت ارائه خدمات تخصصي مناسب و با هزينه معقول داشته باشند.

3- با توجه به نقش محوري متخصصين داخلي در درمان بيماران بستري و سرپايي و زمان زيادي كه ويزيت هر بيمار در مطب يا بيمارستان نياز دارد، جهت افزودن كيفيت خدمات ارائه شده بهتر است.
4- در تعيين تعرفه‌هاي بهداشتي درماني توسط شورايعالي بيمه اين نقش در نظر گرفته شود و از نظر مشورتي انجمن‌هاي علمي بخصوص جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران استفاده شود.

5- اخيرا از جانب برخي شركت‌هاي خصوصي كه دستي در تهيه فيلم و كليپ‌هاي به ظاهر اجتماعي دارند كليپي به عنوان "كدام دزدترند، پزشكان يا شركت‌هاي خودروسازي " تهيه و در فضاي مجازي منتشر شده است.

با توجه به اينكه "بر سر شاخ نشستن و بن بريدن كار شخص عاقل نيست" اين كار با هدف حمله به جامعه پزشكي و در نهايت تشويش اذهان عمومي و برهم زدن امنيت درماني جامعه با ايجاد بي‌اعتمادي به جامعه پزشكي تلقي مي‌شود.
لذا ضروري است مسئولين محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي نسبت به برخورد جدي با عوامل اين حركت نسنجيده اقدام واز دادستاني محترم تقاضاي رسيدگي عاجل به اين مهم را داشته باشند.»