سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : موفقيت محققان كشور در افزايش زيست‌سازگاري استنت‌هاي عروقي
شنبه، 14 اسفند 1395 - 07:10 کد خبر:127567
محققان موفق به پوشش‌دهي آلياژ نيكل-تيتانيوم به منظور ارتقاي زيست سازگاري و قابليت دارورساني هدفمند جهت كاربرد در استنت‌هاي عروقي شدند.


 

به گزارش داروغذا از ايسنا، جعفر خليل علافي، مجري پروژه "پوشش‌دهي آلياژ هوشمند نيكل-تيتانيم به منظور ارتقاي زيست سازگاري و قابليت دارورساني هدفمند جهت كاربرد در استنت‌هاي عروقي" درباره اين پروژه كه با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران انجام شده است، اظهار كرد: در اين پژوهش پوشش‌هاي كلسيم فسفاتي روي سطح اصلاح شده‌ آلياژ نايتينول ايجاد و مطالعه شدند. در ابتدا جهت اصلاح سطح، آلياژ نايتينول در محلول اسيدي قرار گرفت و در ادامه در آب ديونيزه جوشانده شد و در نهايت در دماي ˚C470 به مدت نيم ساعت تحت اتمسفر خنثي عمليات حرارتي شد. درادامه پوشش‌هاي كلسيم فسفاتي توسط روش رسوب‌دهي الكتروشيميايي روي آلياژ نايتينول ايجاد شدند.

وي ادامه داد: در نهايت نتايج تحقيقات ما نشان داد كه پوشش‌هاي كلسيم فسفاتي موجب افزايش زيست سازگاري آلياژ نايتينول مي‌شوند. همچنين مشخص شد كه با افزايش نسبت كلسيم به فسفر به دليل اصلاح ترشوندگي، بهبود خواص مكانيكي و همچنين كاهش ميزان حل شدن رسوبات در محيط كشت، ميزان سلول‌هاي چسبيده به سطح و پهن شدگي آنها روي پوشش بيشتر مي‌شود.

علافي تصريح كرد: در واقع در اين پروژه موفق به پوشش‌دهي استنت‌هاي عروقي با استفاده از كلسيم فسفات شديم كه زيست سازگاري بيشتري را با بدن دارند همچنين قابليت دارورساني يكي از ويژگي‌هاي ديگر اين استنت است.