سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ويتامين شير از درد شيمي درماني پيشگيري مي كند
شنبه، 14 اسفند 1395 - 07:20 کد خبر:127570
طبق نتايج يك مطالعه، ويتامين موجود در شير ممكن است براي درمان يا پيشگيري از درد عصبي ناشي از داروهاي شيمي درماني مفيد باشد.


 

به گزارش داروغذا از مهر، در اين مطالعه محققان تاثير «نيكوتيناميد ريبوزيد» (NR) كه نوعي ويتامين B۳ است را بر روي موش هاي ماده درمان شده با پاكليتاكسل، داروي شيمي درماني متداول براي درمان سرطان سينه و تخمدان، آزمايش كردند.

اگرچه شيمي درماني موجب افزايش نرخ بقاء بعد از سرطان مي شود، اما بسياري از اين داروها داراي عوارض جانبي تضعيف كننده اي هستند كه كيفيت زندگي بيماران و بازماندگان سرطان را كاهش مي دهد. بسياري از داروهاي ضدسرطان به سيستم عصبي آسيب زده و درد عصبي ايجاد مي كنند.

مارتا هميتي، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه آيووا، در اين باره مي گويد: «يافته هاي ما نشان مي دهد NR مي تواند احتمالا براي پيشگيري يا كاهش CIPN (نوروپاتي محيطي ناشي از شيمي درماني) استفاده شود و منجر به بهبود كيفيت زندگي و توانايي تحمل درمان بهتر و طولاني تري شود.»

نيكوتيناميد ريبوزيد موجب افزايش ميزان متابوليت مهم سلولي موسوم به NAD+ (نيكوتين‌آميد آدنين دي‌نوكلئوتيد) مي شود. مطالعات حيواني قبلي نشان داده اند كه افزايش سطح NAD+ همراه با NR مي تواند محافظي در مقابل انواع آسيب هاي عصبي باشد.

در مطالعه جديد مشخص شده است كه مكمل NR موجب افزايش ميزان NAD+ در خون موش ها تا حدود ۵۰ درصد شد. شير بهترين منبع حاوي NR بشمار مي رود.