سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اما و اگر‌هاي دولت در كاهش تصدي‌گري در حوزه دارو
چهارشنبه، 11 اسفند 1395 - 07:37 کد خبر:127571
دبير انجمن داروسازان ايران گفت: فروش هلدينگ شفادارو مي‌تواند نشانه خروج دولت از تصدي‌گري در حوزه دارو باشد.


به گزارش داروغذا از سپيدآنلاين، مهدي سجادي، دبير انجمن داروسازان ايران درخصوص ضرورت كاهش تصدي‌گري دولت در امور دارو گفت: مشكل اساسي اقتصاد دارو در كشور ما اين است كه تصدي گري دولت به قدري پررنگ است كه بايد بدون هيچ‌گونه اغراق و مبالغه گويي اعتراف كنيم كه هويت صنعت دارو در كشور ما دولتي است.
وي ادامه داد: حضور دولت نه فقط در بخش توليد، بلكه در بخش توزيع دارو و حتي ارائه خدمات در حوزه داروخانه‌ها نيز بسيار جدي است و به نظر مي‌رسد دولت حاضر نيست دست از اين عظش زائد الوصف خود بردارد.
به گفته سجادي، متاسفانه هرگاه صحبت از خصوصي سازي در بخش دارو مي‌شود، اما و اگر دولتي‌ها در كاهش تصدي گري در حوزه دارو شروع مي‌شود و به ناگاه شاهد ايجاد يك بخش شبه دولتي مي‌شويم كه نه نظارت‌هاي دولتي نسبت به آن پياده سازي مي‌شود و نه خط مشي بخش خصوصي را دنبال مي‌كند.
سجادي اضافه كرد: آنچه جاي تعجب دارد اين است كه علي رغم تمايل دولت به تصدي گري در اين حوزه، شاهد هستيم كه تاخير در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌هاي بيمه‌گر هنوز به وقت خود باقي است. و اين موضوع چرخه تامين نقدينگي براي گردش مالي بازار دارويي كشور را مختل كرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت سرمايه گذاري شفا دارو در حال واگذاري است، گفت: هولدينگ شفادارو جزو بزرگترين شركت‌هاي سرمايه گذاري در حوزه دارويي كشور است و شركت‌هاي داروسازي متعددي نظير اسوه، كيمي دارو، دانا، جابر و حتي شركت پخش رازي متعلق به اين هولدينگ است و اگر در رابطه با خصوصي سازي اين هولدينگ اتفاق مثبتي روي دهد، نشان دهنده عزم دولت براي كاهش تصدي گري است.
سجادي ادامه داد: شنيده‌هاي ما حاكي از آن است كه فروش هلدينگ شفادارو براساس دستور رئيس جمهور به بانك‌ها براي خروج از بنگاه داري است ولي اين شنيده‌ها هنوز چندان مستند نيست و بايد منتظر اخبار دقيق‌تر بود. به گفته سجادي، بهترين گزينه در اين ميان آن است كه اگر هولدينگ شفادارو به دنبال واگذاري است، اين شركت به سرمايه گذار خارجي واگذار شود تا شاهد ورود تكنولوژي جديد توليد و بسته بندي دارو باشيم.
دبير انجمن داروسازان ايران درخصوص قيمت فروش اين هولدينگ دارويي پيش بيني كرد: اين موضوع نياز به كارشناسي دقيق دارد ولي به صورت اجمالي به نظر مي‌رسد، بايد چيزي حدود 1500 ميليارد تومان ارزش گذاري شود.