سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : قرباني: رئيس‌جمهور به پرداخت مطالبات جامعه پزشكي ورود كند
شنبه، 14 اسفند 1395 - 07:40 کد خبر:127572
نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با تاكيد بر ضرروت توجه به مطالبات جامعه پزشكي، گفت: براي رفع اين موضوع بايد شخص رئيس‌جمهور وارد عمل شود چراكه اختلافات موجود بين وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه باعث چنين مشكلاتي شده است.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، محمدحسين قرباني درباره اعتراض برخي از پزشكان و كادر درماني بيمارستان ها نسبت به عدم پرداخت مطالبات‌شان، افزود: پاشنه آشيل طرح تحول سلامت كمبود منابع مالي است؛ عدم تحقق منابع مالي در بهداشت و درمان باعث شده دولت نتواند به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس ادامه داد: 10 درصد هدفمندي يارانه‌ها نتوانسته به طور كامل در اختيار حوزه بهداشت و درمان قرار گيرد از سويي ديگر به دليل عدم اختصاص منابع بيمه ها باعث شده آنها نيز نتوانند به تعهدات خود عمل كنند.
قرباني با انتقاد از اينكه تامين منابع در طرح تحول سلامت مشكل ساز شده است، تصريح كرد: همين امر باعث اعتراض پزشكان و كادر درماني شده است؛ بدون شك اينكه پزشكي 2 سال مطالبات خود را دريافت نكند پذيرفته شده نيست و طبيعي است كه بخواهد نسبت به اين شرايط اعتراض داشته باشد. وي با تاكيد بر ضرروت توجه به مطالبات جامعه پزشكي و كادر درماني، يادآور شد: البته اعتراضات پزشكان به معناي آن نيست كه اين ها بخواهند دست از طبابت بردارند اما در هر حال ممكن است عده اي از اين وضعيت بهره برداري‌هاي شخصي كنند.
قرباني درباره چگونگي رفع مشكل و اعتراض جامعه پزشكي، تاكيد كرد: براي رفع اين موضوع بايد شخص رييس جمهور وارد عمل شود چراكه اكنون اختلافات موجود بين وزارتخانه‌هاي بهداشت و كار باعث شده انتظارات موجود در حوزه سلامت تامين نشود. وي ادامه داد: از سويي ديگر رييس‌جمهور بايد در جهت تخصيص بهتر منابع در حوزه سلامت كمك كند تا مطالبات جامعه پزشكي و كادر درماني را بتوان پرداخت كرد.
نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه اعضاي كميسيون جلسه اي را براي بررسي اين موضوع طي هفته گذشته برگزار كرد، گفت: مجلس به نوبه خود وارد عمل شده حال نوبت دولت است كه به اختلافات موجود در وزارتخانه هاي بهداشت و كار پايان دهد.