سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اميني فرد: افزايش تخلفات دارويي با نبود نظام ارجاع
شنبه، 14 اسفند 1395 - 08:00 کد خبر:127573
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس با انتقاد از ضعف بيمه‌ها درنظارت بر فعاليت پزشكان، گفت: عدم وجود نظام ارجاع سيستماتيك، تخلفات دارويي و نسخه نويسي را افزايش مي دهد.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، محمدنعيم اميني‌فرد درخصوص طرح برخي اخبار مبني بر نسخه پيچي ميلياردي توسط پزشكان عمومي،گفت: بحث نسخه نويسي دركشور دچارمشكلات جدي است زيرا نظام ارجاع به شكل سيستماتيك دركشور وجود نداشته و ارزيابي علمي درخصوص نسخه نويسي ديده نمي شود.
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس درخصوص چگونگي رفع اين معضل، افزود: دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و معاونت‌هاي غذا و دارو مي توانند بر جنبه هاي علمي نسخه‌نويسي نظارت كرده و به پزشك مربوطه تذكر جدي دهند، ازاين رو پس از تذكرات اگر مشكلات نسخه نويسي ادامه پيدا كرد بايد اقدامات تنبيهي سخت تري براي پزشك درنظرگرفت.
وي با انتقاد از وجود مداخلات دارويي در سيستم بهداشتي كشور، تصريح كرد: موارد اين چنيني بايد به طور جدي مورد بررسي قرارگيرد ضمن اينكه بايد مشخص شود آيا نياز به يك داروي خاص براي يك بيمار وجود دارد يا خير، بنابراين تا زماني كه نظام ارجاع به طور جدي شكل نگيرد بحث تخلفات نسخه نويسي قابل كنترل نيست.
اميني‌فرد با بيان اينكه نظام ارجاع هدفمند در اكثر كشورهاي دنيا با هدف جلوگيري از تخلفات دارويي مورد توجه قرار گرفته است، تصريح كرد: نسخه‌نويسي پزشكي به ميزان 37 ميليارد تومان در طول يكسال ضعف نظارتي بيمه‌ها را نشان مي دهد، يعني بيمه ها بايد جنبه علمي قوي را درنظارت بر عملكرد پزشكان اعمال كنند؛ اما متاسفانه جنبه هاي علمي بيمه ها فوق العاده ضعيف بوده و حداكثر نظارت ها درحد كارشناس صورت مي گيرد.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه بيمه‌هاي توانمند در كشور وجود نداشته باشد، به طور حتم احتمال بروز تخلفات دارويي و سوء استفاده‌ها وجود دارد، البته درصد بسياري ازپزشكان درمسير تخلفات قرار ندارند، اما اين تكليف بر دوش بيمه‌ها قرار دارد كه نظارت هاي خود را قوي كنند.
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس گفت: بيمه اي كه حداكثر توان نظارتي آن معطوف به فعاليت چند كارشناس است چگونه مي‌تواند بر فعاليت پزشك متخصص وفوق تخصص نظارت كند.