سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : بررسي پرونده تخلفات دارويي در كميسيون اصل نود مجلس
چهارشنبه، 11 اسفند 1395 - 07:56 کد خبر:127574
سخنگوي كميسيون اصل نود از وصول گزارش سازمان بازرسي درباره پرونده تخلفات دارويي و تجهيزات پزشكي به كميسيون متبوع خود خبر داد.


به گزارش سپيدآنلاين به نقل از خانه ملت، بهرام پارسايي درخصوص پرونده‌هاي مطروحه در كميسيون اصل نود در حوزه بهداشت و درمان، گفت: يك پرونده از مجلس نهم درخصوص تجهيزات پزشكي ودارو در كميسيون اصل نود مطرح است كه هنوز بررسي آن به اتمام نرسيده است اما در اين دوره از مجلس پرونده شكايت جديدي از وزارت بهداشت دركميسيون مطرح نشده است.
نماينده مردم شيراز در مجلس با اشاره به اينكه پرونده مربوط به تجهيزات پزشكي و دارو از مجلس نهم در كميسيون باز است، افزود: پرونده‌هاي بسياري دركميسيون مطرح است كه يكي از آنها مربوط به شكايت از وزارت بهداشت درخصوص تخلفات حوزه دارو و تجهيزات پزشكي است البته بررسي اين پرونده به علت گستردگي بسيار به اتمام نرسيده است.
وي با بيان اينكه گزارش سازمان بازرسي درخصوص اين پرونده به كميسيون واصل شده است، گفت: براي كسب نتيجه قابل قبول درخصوص اين پرونده بايد اطلاعات مورد بررسي دقيق قرار گيرد اما هم اكنون به دليل بررسي لايحه برنامه ششم و لايحه بودجه سال 96 بررسي اين اطلاعات و گزارش سازمان بازرسي هنوز در دستو كار قرار نگرفته است، بنابراين پس از پايان بررسي لايحه بودجه پرونده ها به ترتيب اولويت دردستوركار كميسيون اصل نود قرار مي گيرد.
سخنگوي كميسيون اصل نودم مجلس گفت: عمده تخلفات حوزه دارو و تجهيزات پزشكي شامل واردات، توليد، امتيازهاي توليد دارو دراين پرونده مطرح شده است.