سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : مردها بيشتر از زن‌ها عرق مي‌كنند؟/ تحقيق درباره واكنش نسبت به حرارت
چهارشنبه، 18 اسفند 1395 - 22:18 کد خبر:127603
يك مطالعه تازه نشان مي دهد واكنش بدن به از دست دادن گرما هنگام ورزش در شرايطي كه مي تواند درجه حرارت خود را با موفقيت تنظيم كند، مستقل از جنسيت است.


 

به گزارش ايرنا از پايگاه اينترنتي مديكال نيوز تودي، بدن انسان مجهز به سيستم تنظيم كننده حرارت است كه هنگام ورزش يا در روزهاي گرم تابستان از گرم شدن بيش از حد بدن جلوگيري مي كند.

اما چه كساني بيشتر عرق مي كنند؟ مردان يا زنان، حال يك مطالعه تازه واكنش مردان و زنان را نسبت به گرما بررسي مي كند.
آيا تا به حال فكر كرده ايد چرا هنگام ورزش عرق مي كنيد؟ بدن انسان سيستم تنظيم حرارتي داخلي دارد كه بعضي آن را به يك كوره تشبيه كرده اند كه گرما توليد مي كند و سپس از طريق انواع فرايندهاي فيزيولوژيكي اين گرما را منتشر مي كند ؛ يكي از اين فرايندها عرق كردن است.

درجه حرارت بدن انسان بين 36.5 تا 37.5 سانتيگراد تغيير مي كند.

افزايش دماي خارجي سيگنال هايي به هيپوتالاموس مغز يا ترموستات بدن ارسال مي كند. هيپوتالاموس با ايجاد تنظيمات فيزيولوژيكي براي حفظ دماي دروني ايده آل، به تغييرات دماي بدن واكنش نشان مي دهد.

در يك روز گرم يا طي يك جلسه فعاليت شديد ورزشي گيرنده هاي دما كه روي پوست قرار دارند سيگنال هايي به هيپوتالاموس مغز مي فرستند و هيپوتالاموس هم به بدن مي گويد با توليد عرق شروع به خنك كردن بدن نمايد.

تا به حال اعتقاد بر اين بود مردان و زنان به خاطر ويژگي هاي جسمي در مقابل گرما واكنش هاي متفاوتي دارند.

اما مطالعه تازه در دانشگاه ولونگونگ در استراليا و دانشكده پرستاري در ژاپن اين باور مرسوم را به چالش كشاند.

محققان فرضيه اي را ارائه دادند كه واكنش به گرما براساس نسبت بين سطح و توده بدن اما نه جنسبت تغيير مي كند.

فرضيه دوم اين بود كه افراد بزرگتر بيشتر عرق مي كنند به خاطر اينكه بدن آنها در مقابل افزايش گرما تنظيم شود.

اين مطالعه عملكرد كنترل كننده رگ و تحريك كننده غدد عرق (vasomotor and sudomotor) را در 60 شركت كننده سالم (36 مرد و 24 زن) با اندام ها و اندازه هاي مختلف بدن بررسي كرد.

شركت كنندگان دو تمرين را در شرايط 28 درجه سانتيگراد و 36 درصد رطوبت نسبي تكميل كرده و سپس به مدت 20 دقيقه استراحت كردند؛ پس از اين مدت با سرعت گرمازا به مدت 45 دقيقه مدام با دوچرخه پا زدند و در مرحله بعد، با شدت بسيار زياد تمرين دوچرخه سواري كردند.

تحت اين شرايط بدن بطور طبيعي تلاش مي كند با تعرق و افزايش جريان خون به پوست از بالا رفتن درجه حرارت جلوگيري كند.
اين بررسي ها نشان مي دهد به واقع منطقه خاص توده، فاكتور مهمي است كه واكنش هاي كنترل كننده رگ و تحريك كننده غدد عرق در مردان و زنان را تعيين مي كند.

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد واكنش بدن انسان در مقابل گرما به تغييرات مورفولوژيكي بستگي دارد و به جنسيت مربوط نمي شود. صرف نظر از جنسيت، تغييرات دماي بدن در مردان و زنان شركت كننده عينا اتفاق مي افتد.

مورفولوژي شاخه اي از زيست شناسي است كه به مطالعه شكل و ساختار موجودات زنده و ويژگي هاي ساختاري خاص آنها مي پردازد.

نتايج اين مطالعه در مجله Experimental Physiology منتشر شد.