سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : سدهاي ايران چقدر آب دارد؟
چهارشنبه، 16 اسفند 1396 - 10:35 کد خبر:131846
بررسي ها حاكي از اين است كه در حالي سال ۹۷ را آغاز خواهيم كرد كه با كاهش قابل توجه ميزان بارش‌ها و حجم ذخاير آبهاي ذخيره شده در سدهاي كشور نسبت به سالهاي قبل مواجه‌ايم.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در حالي كه ميزان بارش هاي سال آبي جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي 40 درصدي و نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت (آمار 49 ساله) كاهشي 44 درصدي دارد، كاهش بارش ها به افت حجم ورودي آب به سدهاي كشور و در نتيجه كاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدها منجر شده است.

در مجموع حجم مخازن 177 سد مهم كشور، در حال حاضر 44 درصد آب ذخيره شده است، در حالي كه در زمان مشابه سال قبل، اين رقم 52 درصد بود.

بارشهاي پايان بهمن ماه و نيمه نخست اسفند ماه، ذخاير سدهاي كشور را از 40 درصد به 44 درصد رسانده و پيش بيني مي شود در نيمه دوم اسفند نيز بخشي از كمبود بارش ها جبران شود؛ اما بررسي پيش بيني هاي سازمان هواشناسي و كارشناسان منابع آبي كشور حاكي از اين است كه در حالي سال 97 را آغاز خواهيم كرد كه با كاهش قابل توجه ميزان بارش‌ها و حجم ذخاير آبهاي ذخيره شده در سدهاي كشور نسبت به سال‌هاي قبل مواجه‌ايم، لذا مديريت بهينه تأمين، توزيع و مصرف آب در كشور در سال 97 بايد به صورت جدي‌تر از سالهاي گذشته در دستور كار قرار بگيرد.