سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : چالش هاي اقتصادي پيش روي كشورهاي خاورميانه
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397 - 11:12 کد خبر:132008
جهاد ازور- مدير منطقه خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين المللي پول- گفت كشورهاي صادر كننده نفت بايد اصلاحات ساختاري را به پيش برند و اقتصاد خود را متنوع كنند.


به گزارش ايسنا، آقاي ازور اعلام كرد چشم انداز رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شكننده باقي مانده است و نرخ رشد اقتصادي ضعيف تر از آن است كه بتواند به دولت‌ها براي حل چالش بيكاري كمك كند. سوال اينجاست كه چرا منطقه نمي‌تواند از رشد جهاني بهره گيرد؟ به عقيده من دلايل اين مساله نگراني هاي امنيتي، نياز به تداوم تثبيت اوضاع مالي و چشم انداز قيمت نفت در ميان مدت است.  

رشد اقتصادي منطقه در سال گذشته به ۴.۱ درصد رسيد كه بالاتر از ۲.۵ درصد سال ۲۰۱۶ بود، اما علي رغم اين عملكرد اميدوار كننده، فكر نمي‌كنم كه اين روند قابل حفظ باشد و رشد هدف گذاري شده منطقه براي سال جاري ۳.۷ درصد است. كشورهاي منطقه بايد بخش خصوصي را تقويت كنند وگرنه كاهش رشد اقتصادي اجتناب ناپذير خواهد بود.

وفا امر از كارشناسان صندوق بين المللي پول نيز گفت: افزايش تنش‌هاي تجاري مي‌تواند منطقه را تهديد كند چرا كه بسياري از كشورهاي منطقه و شركاي تجاري آن ها در قفقاز، رابطه تجاري گسترده اي با چين و امريكا دارند. مساله ديگري كه مي تواند رشد كشورهاي خاورميانه را تحت تاثير قرار دهد، سخت‌تر شدن شرايط استقراض است كه فشار بر روي كشورهايي كه براي بازپرداخت بدهي خود نيازمند تامين مالي هستند را افزايش مي دهد. مشكل سوم نيز افزايش نرخ بهره است كه به ويژه براي صادركنندگان نفتي كه بدهي برخي از آن ها اكنون به ۸۰ درصد توليد ناخالص ملي رسيده است، مشكل آفرين خواهد بود.