سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : افزايش حقوق بازنشستگان در فروردين 97 اعمال نشد
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397 - 11:28 کد خبر:132015
به دنبال عدم ابلاغ ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، افزايش حقوق بازنشستگان در فيش حقوقي فروردين ماه اعمال نشد. بازنشستگان بعد از ابلاغ اين مصوبه، مابه التفاوت فروردين ماه را در ماه هاي بعدي دريافت خواهند كرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، حقوق فروردين ماه بازنشستگان بدون هيچ گونه افزايشي نسبت به سال گذشته پرداخت شد. در فيش حقوقي بخشي از بازنشستگان اطلاعيه كوتاهي در اين خصوص بدين شرح درج شده است كه "مشترك محترم، حقوق و مزاياي فروردين ماه 97 جنابعالي بدون هيچ گونه افزايشي پرداخت شده است.

به اطلاع مي رساند ميزان افزايش حقوق و مزاياي بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 97 توسط هيئت محترم وزيران تعيين و تصويب مي گردد كه به محض ابلاغ آن، نسبت به افزايش حقوق و مزاياي جنابعالي و محاسبه و پرداخت طلب آن از ابتداي سال جاري پس از تأمين اعتبار از سوي دولت محترم اقدام خواهد شد. "

پيش از اين علي ربيعي وزير كار در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان كشور گفته بود كه "ميزان افزايش حقوق براي سال 97 به ميزان 19.5 درصد است كه پس از ابلاغ در فيش هاي حقوقي بازنشتگان لحاظ مي شود. در صورتي كه اين افزايش در فروردين ماه اعمال نشود، ماه به التفاوت آن در ماههاي بعد انجام خواهد شد."

سال گذشته نيز ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و حداقلي بگيران تامين اجتماعي تا 14.5 درصد تعيين شد و براي ساير سطوح نيز رشد 12.5 درصدي حقوق به تصويب رسيد. دولت افزايش حقوق مستمري‌بگيران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را در ارديبهشت ماه به تصويب رساند كه از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت ما به التفاوت فروردين ماه نيز در پايان خرداد صورت گرفت.