سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : بيش از ۱۵ هزار خودرو غيرقانوني وارد شده است!
دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397 - 13:09 کد خبر:132025
نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو در پاسخ به اينكه آيا موردي به شما اعلام شده كه با پرداخت مبالغي، ثبت سفارش غيرقانوني انجام داده باشد؟ اظهار كرد: در اين مورد شنيده‌ايم اما اينكه چقدر واقعيت داشته باشد مشخص نيست. رقم‌هاي مختلفي را به ما اعلام كرده‌اند اما چون مستند نيست نمي‌توانيم در اين رابطه صحبت كنيم.


نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو در واكنش به صحبت‌هاي رييس سازمان توسعه تجارت مبني بر تاييد واردات غيرقانوني ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته، مي‌گويد: واردات غيرقانوني ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تاييد كرده‌اند اما عددي كه ما داريم بيش از اين مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بيش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غيرقانوني وارد شده است.

فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: به هر حال اين اتفاق عجيبي است كه رخ داده است. مشكل اينجاست كه وقتي ثبت سفارش به صورت غيرقانوني بسته مي‌شود رانت و فساد ايجاد مي‌كند.

وي اضافه كرد: البته نبايد تعجب كرد كه چرا اين اتفاق رخ داده است. بلكه بايد سيستم‌ها را ارتقا داده و اخلاق‌مداري را توسعه دهند.

نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو در پاسخ به اينكه آيا موردي به شما اعلام شده كه با پرداخت مبالغي، ثبت سفارش غيرقانوني انجام داده باشد؟ اظهار كرد: در اين مورد شنيده‌ايم اما اينكه چقدر واقعيت داشته باشد مشخص نيست. رقم‌هاي مختلفي را به ما اعلام كرده‌اند اما چون مستند نيست نمي‌توانيم در اين رابطه صحبت كنيم.

به گزارش ايسنا، اخيرا مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توسعه تجارت - اعلام كرد كه در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است.

در بازه زماني تير تا دي ماه سال گذشته (۱۳۹۶)، ثبت سفارش جديد براي خودرو متوقف بود اما گفته مي‌شود در اين مدت تعدادي خودرو به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است.