سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : رقابتي شدن بازار برنج شمال كشور با تك نرخي شدن ارز
سه شنبه، 4 اردیبهشت 1397 - 10:25 کد خبر:132033
كارشناسان اقتصادي و كشاورزي معتقدند توليد و عرضه برنج در استان هاي شمالي با تك نرخي شدن ارز رقابتي تر مي شود و نگراني بابت واردات برنج خارجي از مراجع رسمي براي تامين كمبود بازار اين محصول راهبردي وجود ندارد.


به گزارش ايرنا ، به اعتقاد اين كارشناسان ، عملياتي شدن سياست هاي ارزي جديد دولت يازدهم در حمايت از برنجكاري در استان هاي مازندران و گيلان بويژه در كنترل و نظارت بر واردات بر اساس نياز واقعي و توزيع به موقع ، علاوه بر جلوگيري از تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي ، سبب ماندگاري جمعيت روستائي بويژه كشاورز زادگان در خطه شمال خواهد شد.
يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان بخش كشاورزي در سال هاي اخير ، توليد پايدار و اقتصادي محصولات كشاورزي بوده است تا بتواند بازار خود را داشته باشد و به همين دليل نيز وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه برنج همچنان با تعرفه 26 درصد وارد كشور مي شود.
كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت برنج خارجي به نوعي حمايت از برنج داخلي است ، چرا كه برنج در ابتداي دولت يازدهم با دلار يك هزار و 226 تومان وارد مي شد و بعد از آن به 2 هزار و 500 تومان افزايش يافت و امروز تعرفه واردات برنج 26 درصد و نرخ دلار تخصيصي براي آن چهار هزار و 200 تومان شده است.
به گفته كارشناسان امور اراضي كشاورزي ، صرفه زمين فروشي بر كشاورزي يكي از اتفاقاتي بوده كه در دهه 80 در مازندران به اوج رسيد و كشاورزي اين استان را به صورت جدي در معرض تهديد قرار داد ، اما با عملياتي شدن طرح هاي همه جانبه دولت تدبير و اميد در چند سال گذشته ، همگان شاهد توقف دلالي و تغيير غير قانوني كاربري زمين هاي كشاورزي در استان هستند .
بر اساس آمارهاي رسمي تا پيش از سال 92 بيش از سه هزار و 500 فقره پرونده مربوط به تغيير غير قانوني اراضي كشاورزي مازندران در مراجع قضايي تشكيل شده بود.
دولت دوازدهم در ادامه سياست هاي پس از سال 92 و با تدابيري چون توزيع نهاده هاي كشاورزي ، اختصاص اعتبارات و تسهيلات مكانيزاسيون ، اعلام بموقع قيمت خريد تضميني و پرداخت بموقع پول محصولات كشاورزي ، كنترل و ساماندهي واردات ، ثبات قيمت و ساماندهي بازار داخلي و توجه به الگوي كشت ، اعتماد كشاورزان براي حفظ زمين هاي كشاورزي و توليدات محصولات آن را در مازندران افزايش داده است.
اين رويكرد و اجراي آن در استان مازندران كه نقش محوري در امنيت غذايي كشور دارد ،سبب شد تا علاوه بر بهبود ارتباط كشاورزان با دست اندركاران و كارشناسان بخش كشاورزي كه در گذشته فاصله افتاده بود ، امروز شاهد حفظ زمين هاي كشاورزي و افزايش توليدات آن در استان باشيم.
** تقاضاي موثر برنج شمال در كشور
نتيجه مجموع سياست هاي دولت در چند سال اخير سبب رقابتي شدن بازار برنج داخلي و خارجي از يك سو و افزايش تمايل مردم به استفاده از برنج ايراني به خاطر كيفيت ، عطر و طعم آن بويژه برنج ارقام طارم محلي و طارم هاشمي شد كه با ذائقه مردم ايران سازگاري خوبي دارد.
مسعود غلامي يكي از مشاوران رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران به بالا رفتن رغبت مصرف كنندگان به استفاده از برنج ايراني در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت : امروز برنج هاي داخلي كشور بويژه ارقام طارم ، فجر و شيرودي به لحاظ كيفيت ، طعم و عطر به مراتب بهتر از برنج هاي خارجي است.
وي با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد بر واردات برنج نظارت جدي داشته است تا بر اساس نياز واقعي و از مجاري قانوني وارد شود ، افزود : رويكرد افزايش توليد در واحد سطح با ترويج كشت ارقام پر محصول نيز مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي است.
** تك نرخي شدن ارز به نفع برنجكاران شمال
زهرا كريمي استاد اقتصاد دانشگاه مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، تك نرخي شدن ارز را به نفع برنجكاران دانست و در عين حال گفت كه نرخ ارز واقعي تر شود ، به هيچ عنوان بازار محصولات كشاورزي توليد داخل لطمه نخواهد خورد.
وي به رشد بالاي اقتصادي ناشي از افزايش توليدات محصولات كشاورزي اشاره كرد و افزود : دولت تدبير و اميد به اهميت ارز بري بسيار كم توليدات بخش كشاورزي و در عوض ارز آوري قابل توجه اين بخش در مقايسه با ساير بخش‌هاي توليدي پي برده و توانسته از مزيت توليدات محصولات كشاورزي در رشد مثبت اقتصادي كشور بيشترين بهره را ببرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه گسترش سرمايه گذاري در زير ساخت هاي كشاورزي ، توسعه مكانيزاسيون و همچنين توجه وزارت جهاد كشاورزي به مراكز خدمات كشاورزي سبب شد تا كشاورزي فني تر شود ، گفت : اكنون فاصله عملكرد توليد انواع محصولات كشاورزي از جمله برنج و مركبات در مازندران بين كشاورزان پيشرو و بقيه كشاورزان كم شد كه به معناي افزايش بهره وري زمين است .
**برنجكاران نگران بازار فروش محصول خود نباشند
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران هم با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي با حمايت همه جانبه دولت تدبير و اميد همواره پشتيبان توليد كنندگان بوده است ، گفت : طرح هاي مختلف مرتبط با سند راهبردي و طرح خود اتكايي برنج كه در گذشته از سوي هر يك از دولت هاي مختلف مطرح مي شد ، امروز در 2 استان مازندران و گيلان در حال اجراست.
دلاور حيدرپور با تاكيد بر اينكه بخشي از برنج مورد نياز كشور به دليل پاسخگو نبودن برنج داخلي بايد از خارج تامين شود ، افزود : هر چند قيمت برنج خارجي در سال هاي اخير در كشور رشد بي رويه اي داشت ، ولي اين وضعيت به نوعي حمايت از برنج داخلي است.
وي گفت : هر چند كم آبي و خشكسالي تهديد جدي عليه برنجكاري امروز مازندران است ، اما رضايت كشاورزان از ثبات قيمت در طول سال و وجود انواع بازار فروش ، نشانگر موفقيت جدي دولت در كنترل واردات برنج است .
حيدر پور افزود : امروز شاهد حفظ زمين هاي شاليزازي ، ماندگاري جمعيت روستايي و حتي بازگشت جوانان به عرصه برنجكاري هستيم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت : امروز با تدابير جدي دولت تدبير و اميد در تك نرخي كردن ارز ، به طور يقين بازار محصولات توليدي كشاورزي داخلي پر رونق تر مي شود و اين موضوع حتي منجر به نهادينه شدن حفظ زمين كشاورزي در نسل جوان نيز خواهد شد .
وي اضافه كرد : صد البته براي اينكه توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي از يكديگر رضايت داشته باشند، بايد هزينه توليد را كاهش داد و با افزايش توليد ، درآمد كشاورزان را بيشتر و قيمت محصولات توليدي را متناسب با شرايط اقتصادي مصرف كنندگان كرد .
رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت : با توجه به وجود امكانات و تجهيزات پيشرفته در حوزه كشاورزي ، اگر طرح تسطيح و يكپارچه سازي و زهكشي 150 هزار هكتار از اراضي استان صورت بگيرد ، ضريب كشت به 2 برابر افزايش مي يابد.
وي افزود : بر اساس طرح خوداتكايي برنج ، سطح زير كشت ارقام پر محصول به 255 هزار هكتار بايد افزايش يابد و اكنون به دليل مشكلات كم آبي در كمتر از 139 هزار هكتار از اراضي شاليزاري برنج رقم پر محصول كشت مي شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه بر اساس اين طرح ميانگين توليد شالي ارقام محلي و پر محصول در هر هكتار بايد به 7.5 تن برسد ، گفت : پيش بيني توليد برنج سفيد در سال هم در اين طرح 2 ميليون 521 هزار تن است.
وي نتايج اجراي طرح خود اتكايي برنج را با اجراي آبياري تناوبي و تجهيز و نوسازي 275 هزار هكتار از شاليزارهاي شمال كشور مهم توصيف كرد و افزود : در اراضي يكپارچه سازي شده مصرف آب 30 درصد معادل 800 ملييون مترمكعب كاهش مي يابد.
حيدر پور گفت : با اجراي طرح خوداتكايي ، سالانه سه ميليون و 787 هزار تن شلتوك در كشور توليد خواهد شد كه نسبت به وضعيت كنوني 41 درصد افزايش خواهد داشت .
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران سياست هاي اجرايي براي برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي در حوزه برنج كاري را مهم توصيف كرد و گفت : با توجه رويكرد دولت مبني بر حمايت از توليد برنج در دو استان مازندران و گيلان ، امكانات و الزامات خوداتكايي برنج بايد مهيا شود.
به گزارش خبرنگار ايرنا در حال حاضر شاليكاران مازندران مشغول نشا كاري هستند .
مازندران با توليد سالانه بيش از يك ميليون تن حدود 42درصد برنج مورد نياز كشور را تامين مي كند.