سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : توليد چند سواري متوقف شد
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 10:12 کد خبر:132038
اسفند ماه ۱۳۹۶ توليد چند مدل سواري در خودروسازان داخلي متوقف شد.


به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد ام‌وي‌ام ۵۵۰ با كاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۶۸ دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيد.

توليد آسا B۵۰ نيز متوقف شده و از يك دستگاه در اسفند ۱۳۹۵ به صفر كاهش يافت.

اسفند ماه ۱۳۹۶ توليد هيونداي I۱۰ معادل ۱۰۰ درصد كاهش يافته و از ۲۸ دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيد.

در اين مدت توليد ليفان X۶۰ نيز متوقف شده و از ۵۵۸ دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۵ به صفر كاهش يافت.

توليد ليفان X۵۰ نيز مانند X۶۰ متوقف شده و از دو دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيد.

اسفند ماه ۱۳۹۶ توليد MG ۳۶۰ نيز از ۵۰ دستگاه در اسفند ماه ۱۳۹۵ به صفر كاهش يافت.