سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : بهشت رانت‌خواران و دلالان نباشيم!
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 10:17 کد خبر:132043
يك اقتصاددان مي‌گويد: بايد بسياري از ارگان‌ها مانند خزانه كشور در صدد انتشار اطلاعات اقتصادي كشور برآيند تا با ايجاد شفافيت از فعاليت آزادانه دلالان و رانتخواران جلوگيري شود.


مهدي پازوكي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اقدام وزارت اقتصاد در زمينه ايجاد خزانه آنلاين اظهار كرد: به عنوان كسي كه اعتقاد دارم اقتصاد ايران به شفافيت نياز دارد، از آنلاين شدن خزانه استقبال مي‌كنم و معتقدم شفافيت براي اقتصاد ما از نان شب واجب‌تر است.

وي ادامه داد: يكي از اصلاحات مهم اقتصادي در ايران بايد ايجاد شفافيت باشد و اطلاعات مالي در سطح كلان كشور به صورت آنلاين منتشر شده و در دسترس عموم قرار بگيرد. اگر مبادله اطلاعات به صورت آزادانه در چرخه اقتصاد قرار بگيرد، مي‌توانيم اميد به برخي امور كشور داشته باشيم.

اين اقتصاددان با بيان اينكه با پيشرفت تكنولوژي انتظار اين مي‌رود كه امكانات شفاف شدن فضاي اقتصادي كشور فراهم شود ادامه داد: اينكه دولت چقدر عوارض مي‌گيرد، چقدر از محل ماليات درآمد دارد، درآمد منفي چقدر مي‌گيرد، چقدر واردات و صادرات داريم، مي‌توانند مستقيما در شفافيت اقتصادي كشور موثر باشند.

وي با اشاره به معلق بودن موضوع سامانه مربوط به دستمزد و مزاياي حقوق و كاركنان بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي اين را هم گفت كه اين سامانه هنوز راه‌اندازي نشده و پيشنهاد من اين است كه در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر به اين حوزه ساماندهي شوند.

پازوكي با بيان اينكه هميشه شفافيت دشمني دارد، گفت: رانت‌خواران و كساني كه به دنبال فرصتي براي پولشويي هستند، از ايجاد شفافيت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور ابراز نارضايتي مي‌كنند در نتيجه عليه آن نيز ممكن است اقداماتي انجام دهند. نبايد اقتصاد ما بهشت رانت‌خواران و  دلالان شود. بايد  جلوي كساني كه مخالف آزادي اطلاعات هستند ايستاد. اكنون و براي اقتصاد ما هر گونه ابزاري كه به شفافيت كمك كند، ضروري است.

اين اقتصاددان ايجاد شفافيت را موثر در بهبود توليد كشور دانست و گفت: اكنون فضاي كسب و كار كشور بسيار نامناسب است و هر گونه تلاش در جهت بهبود شفافيت به رونق گرفتن توليد در اقتصاد ايران كمك مي‌كند.

وي ايجاد سامانه‌هاي نظير انتشار اطلاعت خزانه را موثر در روابط بانكي كشور دانست و گفت: اكنون يكي از دلايلي كه بانك‌هاي اروپايي و ژاپني با ما كار نمي‌كنند، اين است كه در برخي امور شفافيت وجود ندارد. اين در حالي است كه ما براي مبادلات بين‌المللي ناگزيريم كه با برخي نهادها از جمله FATF مراودات داشته باشيم و اين مراودات نيز از كانال ارتقاي شفافيت مي‌گذرد.

اين اقتصادددان با بيان اينكه اقتصاد ايران قرباني قاچاق و رانت است، اضافه كرد: ما خودمان بابت نبودن شفافيت هزينه داده‌ايم و اكنون بايد به هر گونه تلاش براي ارتقاي شفافيت در سطح نظام بين‌الملل را مفيد بدانيم و به آن كمك كنيم.

وي بسياري از مشكلات اقتصاد ايران را ناشي از نبودن شفافيت دانست و بيان كرد: اكنون نوساناتي براي ارز رخ داد، غيرمرتبط با موضوع شفافيت نبود. بخشي از نوسانات ارز به خاطر نقدينگي بود كه موسسات غيرمتشكل پولي داشتند و اطلاعات شفافي از آنها وجود نداشت. ببينيد مدتها نمي‌دانستيم موسسات مالي را چه كساني اداره مي‌كنند؟ چقدر پول در آنها جابه‌جا مي‌شود؟ هنوز هم اطلاعات مربوط به آن‌ها شفاف نيست و اين خود از عوامل ايجاد مشكلات اقتصادي در ايران است.

اين استاد دانشگاه به موضوع افزايش درآمد مالياتي به دنبال ايجاد شفافيت اشاره كرد و افزود: در اقتصاد ايران نسبت مالياتي هشت است اين در حالي است كه در كشور همسايه ما تركيه، اين شاخص ۲۰ است و در كشورهاي حوزه اسكانديناوي مانند نروژ، فنلاند و سوئد اين نسبت ۵۰ است. اگر شفافيت در اقتصاد ايران  ارتقا يابد اين موضوع منجر به افزايش نسبت مالياتي به GDP هم خواهد شد و اين به نفع كل كشور ا ست.

به گزارش ايسنا، ‌ خزانه‌ داري كشور در روزهاي اخير به دستور رئيس‌جمهوري اقدام به راه‌اندازي سامانه‌اي كرده است كه در آن برخي اطلاعات خزانه اعم از پرداخت‌ها منتشر مي‌شود.