سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تعداد شعب بانكي كاهش يافت
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 10:17 کد خبر:132044
تعداد كل شعب داخل كشور شبكه بانكي در پايان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به پايان آذر ماه ۱۳۹۶، كاهش يافت.


به گزارش اقتصادآنلاين، تعداد كل شعب داخل كشور شبكه بانكي در پايان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به ۲۰۷۲۳ شعبه ‌رسيد كه در مقايسه با آذرماه همان سال، ۵۲ شعبه معادل ۰.۳ درصد كاهش يافته است. بر اين اساس تعداد شعب بانك هاي دولتي ۸۷۶۵ (۴۲.۳ درصد)، بانك هاي خصوصي شده ۶۵۰۹ (۳۱.۴ درصد) و بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري ۵۴۴۹ شعبه (۲۶.۳ درصد) است.

همچنين تعداد كل شعب ريالي ـ ارزي شبكه بانكي ۳۷۶۰، تعداد شعب شهري ۱۹۸۶۰ و شعب روستايي ۸۶۳ شعبه است.

بر اساس اين گزارش تعداد شعب خارج از كشور شبكه بانكي ۴۷ شعبه و تعداد باجه هاي بانكي كشور در پايان اسفند ماه ۱۳۹۶ تعداد ۲۲۳۹  باجه است.

همچنين از مجموع كل شعب شبكه بانكي كشور، ۲۱۵ شعبه در مناطق آزاد تجاري قرار دارند.

بررسي تعداد شعب داخل كشور بانك ها و موسسات اعتباري  به تفكيك استاني در پايان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نيز نشان مي دهد كه استان هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي به ترتيب با ۴۰۶۰، ۱۴۴۶و ۱۳۳۴ شعبه بيشترين شعب بانكي را دارا مي باشند.

گزارش فصلي «اطلاعات تعداد شعب بانك ها  و موسسات اعتباري» توسط اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي تهيه و در آن تعداد شعب  بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك گروه هاي بانكي و استاني اعلام مي شود.