سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : جزييات پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان دولت در سال 97
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 10:21 کد خبر:132046
مشاور سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه، طي امسال بابت حقوق و مزاياي كارمندان رسمي حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پرداخت خواهد شد، گفت: كل پرداختهاي مربوط به حقوق و مستمري كارمندان و بازنشستگان در طي سال جاري ۱۸۰ هزار ميليارد تومان است.


محمد كردبچه مشاور سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با بيان اينكه، از 240 هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي حدود 40 درصد مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دستگاههاي اجرايي است، گفت: به اين ترتيب رقمي در حدود 96 تا 100 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت در طي سال پرداخت خواهد شد.

وي با بيان اينكه، اين عدد تنها مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و پيماني است، گفت: حقوق مربوط به كارمندان قراردادي در فصل دوم بودجه آمده است، اين فصل مختص خريد كالا و خدمات است كه شامل 15 درصد كل اعتبارات هزينه اي مي‌شود. بر اين اساس حدود 5 درصد كل اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق كاركنان قراردادي است.

اين كارشناس بودجه گفت: به اين ترتيب حدود 45 درصد كل اعتبارات هزينه‌اي مربوط به حقوق دستمزد كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي است.

مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: جزييات پرداخت حقوق مربوط به بازنشستگان در فصل ششم كه مختص اعتبارات رفاهي است ذكر شده است، اگر علاوه بر حقوق، هزينه‌هاي بيمه بازنشستگان نيز لحاظ شود 31 درصد اعتبارات هزينه‌اي مربوط به اعتبارات اجتماعي است.

كردبچه با بيان اينكه، بخش عمده باقي مانده از هزينه‌هاي جاري در سرفصل اعتبارات رفاهي مربوط به يارانه‌ها مي‌باشد، گفت: در اين سرفصل، اعتبارات بنياد شهيد و كميته امداد نيز لحاظ مي‌شود.

وي تاكيد كرد، حقوق و دستمزد كارمندان در قالب جبران خدمت كارمندان حدود 40 درصد اعتبارات و حقوق كارمندان قراردادي حدود 5درصد كل اعتبارات مي‌باشد كه  در فصل دوم با عنوان خريد خدمت  آمده‌ است. از طرفي حدود  31 درصد پرداختهاي مربوط به بيمه و مستمري  بازنشستگان است كه در فصل ششم آمده است. به اين ترتيب كل مبلغي كه طي سال به كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت مي‌شود  حدود 75 درصد كل اعتبارات هزينه‌اي و معادل 180 هزار ميليارد تومان است.