سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ثروت در ايران چقدر ماليات پرداخت؟
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 11:04 کد خبر:132049
از ابتداي سال گذشته تا پايان آذرماه "ثروت" نزديك به دو هزارو پانصد ميليارد تومان ماليات در ايران پرداخت كرد.


 به گزارش خبرآنلاين، ميزان ماليات پرداختي در سرفصل "ثروت" در ايران در چهار سال گذشته از دو هزار و 600 ميليارد تومان فراتر نرفته است اما با اين حال دولت انتظار داشت در سال گذشته رقمي نزديك به سه هزار ميليارد تومان ماليات از محل ثروت دريافت كند. ماليات بر ارث، ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي، ماليات نقل و انتقال سهام،ماليات نقل و انتقال املاك، حق تمبر و اوراق بهادار در سرفصل ماليات بر ثروت در ايران جاي مي گيرند.

 بر اساس بررسي هاي آماري ميزان ماليات پرداختي در سرفصل ثروت در ايران به بيش از 2 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است كه هر چند افزايشي قابل توجه را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد اما با اين حال همچنان از برآوردهاي صورت گرفته در قالب بودجه عقب تر است.

 دولت در سال هاي اخير در تلاش است كه با كاهش وابستگي به نفت ، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ناشي از صادرات غير نفتي و ... را افزايش دهد . ميزان درامدهاي مالياتي افزايشي قابل توجه را در اين دوره زماني يافته است اما با اين حال همچنان وابستگي به درآمدهاي نفتي در ايران بالاست و اين سياست لازم است تداوم يابد.

جدول زير ميزان ماليات پرداختي در سرفصل ثروت را در چهار سال اخير نشان مي دهد.

 

7