سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : كاهش سود وام مسكن شامل چه كساني مي‌شود؟
پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397 - 11:30 کد خبر:132053
اگرچه وزارت راه و شهرسازي درخواست افزايش رقم وام مسكن به ۲۰۰ميليون را داده بود، اما احتمالا شوراي پول و اعتبار باتوجه به كسري منابع صندوق مسكن يكم با اين خواسته موافقت نكرده است.


به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه عصر ديروز شوراي پول و اعتبار درباره كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و همچنين ساير مناطق شهري توانسته تا حدودي انتظارات مردم و كارشناسان بازار مسكن را برآورده كند.

اين اتفاق نشان مي دهد مي توان با مديريت بهينه هزينه ها، نرخ سود انواع تسهيلات مسكن به خصوص وام مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن را نيز كاهش داد.

بر اساس مصوبه عصر ديروز شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن يكم از ۹.۵ درصد به ۸ درصد كاهش يافت. همچنين اين نرخ سود براي خريداران مسكن در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري از ۸ به ۶ درصد كاهش يافته است.

مظاهريان هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازي به شوراي پول و اعتبار براي بررسي بسته درخواستي اين وزارت خانه در خصوص اصلاح وضعيت وام مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن يكم شامل دو فاكتور «افزايش رقم وام مسكن زوجين خانه اولي از ۱۶۰ به ۲۰۰ ميليون تومان» و همچنين «كاهش نرخ سود تسهيلات خريد مسكن براي دارندگان اين وام چه در بافت هاي فرسوده و چه ساير مناطق شهري» خبر داده بود.

با اين حال شوراي پول و اعتبار با بخش نخست آن مخالفت كرد و تنها بخش دوم اين بسته درخواستي شامل كاهش نرخ سود تسهيلات را پذيرفت.

مظاهريان: به قولمان عمل كرديم

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي همچنين پس از اعلام مصوبه شب گذشته شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جزئيات مصوبه شوراي پول و اعتبار گفت: بايد صبر كرد تا در روزهاي آينده جزئيات بيشتري از مصوب ديشب شورا اعلام شود.

به گفته مظاهريان، با اين مصوبه، به قولي كه داده شده بود عمل شده است.

چرا وام ۲۰۰ ميليون توماني تصويب نشد؟

از سوي ديگر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در نشست هفته گذشته با اعضاي كميسيون عمران مجلس درباره كاهش منابع صندوق پس انداز مسكن يكم گفته بود قرار است در صورت موافقت رئيس جمهور، ۱ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي (و نه ارزي) به صندوق مسكن يكم اختصاص يابد تا كسري آن جبران شود.

ابوالقاسم رحيمي اناركي مديرعامل بانك عامل بخش مسكن نيز در بهمن ماه سال قبل در مراسم سالگرد تأسيس اين بانك از كمبود منابع صندوق پس انداز مسكن يكم و ناكافي بودن افزايش سرمايه ۱۰ هزار ميليارد توماني (مصوبه مجلس در ذيل قانون برنامه ششم توسعه)، به صورت ۲ فقره تخصيص ۵ هزار ميليارد توماني (در حال حاضر تنها ۵ هزار ميليارد تومان اول آن هم به صورت تهاتر با بدهي هاي اين بانك به بانك مركزي انجام شده است) براي اصلاح منابع صندوق پس انداز مسكن يكم خبر داده بود.

به نظر مي رسد با توجه به استقبالي كه سپرده گذاران از صندوق مسكن يكم داشته اند، كسري منابع آن گريزناپذير باشد. بنابر اعلام بانك عامل بخش مسكن در آذرماه سال گذشته ميزان افتتاح حساب در صندوق مسكن يكم ۴ برابر ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.

مديرعامل اين بانك بارها اعلام كرده است ميزان افتتاح حساب در صندوق مسكن يكم بسيار بيشتر از پيش بيني طراحان اين صندوق بوده است به گونه اي كه با توجه به تعداد حساب هاي افتتاح شده در اين صندوق، سالانه ۲۰۰ هزار فقره براي بانك عامل بخش مسكن تعهد شده است حال آنكه ظرفيت اين بانك كمتر از نصف تعهد ايجاد شده براي افتتاح كنندگان حساب است.

بر اساس اعلام كارشناسان اقتصاد مسكن، در صورتي كه با افزايش رقم وام مسكن يكم از ۱۶۰ ميليون تومان (ويژه زوجين) به ۲۰۰ ميليون تومان موافقت مي شد، وضعيت كسري منابع صندوق مسكن يكم به شكل جدي در سريع ترين زمان ممكن رخ مي نمود. به خصوص كه با كاهش نرخ سود اين تسهيلات، باز هم شاهد استقبال بيشتر مردم از اين نوع تسهيلات مسكن خواهيم بود.

مبلغ اقساط وام مسكن با نرخ سود جديد

با توجه به اينكه نرخ سود تسهيلات مسكن از ۹.۵ به ۸ درصد كاهش يافته است و از سوي ديگر، ۹۰ درصد تسهيلات مسكن يكم در غير از بافت هاي فرسوده مصرف شده، اقساط تسهيلات مسكن در مناطق شهري غير از بافت فرسوده در دو حالت انفرادي و زوجين و همچنين سه مدل «تهران»، «مراكز استانها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر» و «ساير شهرها» به شرح زير خواهد بود:

انفرادي تهران (۸۰ ميليون تومان) : ۸۶۵ هزار تومان

انفرادي مراكز استانها (۶۰ ميليون تومان) : ۶۵۰ هزار تومان

انفرادي ساير شهرها (۴۰ ميليون تومان) : ۴۳۳ هزار تومان

زوجين تهران (۱۶۰ ميليون تومان) : ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان

زوجين مراكز استان ها (۱۲۰ ميليون تومان) : ۱ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان

زوجين ساير شهرها (۸۰ ميليون تومان) : ۸۶۵ هزار تومان

آيا شرايط جديد عطف به ماسبق مي شود؟

عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي در حاشيه مراسم افتتاح مركز كارآفريني بانك عامل بخش مسكن در جمع خبرنگاران در مهر ماه سال گذشته در پاسخ به پرسشي در خصوص تغيير شرايط صندوق پس انداز مسكن يكم اظهار كرد:

«تغيير اين شرايط به سود وام گيرندگان در حال پيگيري در هيئت دولت و شوراي پول و اعتبار است. مردم منتظر نباشند تا شرايط جديد اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب پي انداز مسكن يكم مبادرت كنند، بلكه اگر شرايط جديد وضع شود، اين مصوبات عطف به ماسبق شده و مشمول سپرده گذاران قبلي نيز خواهد شد.»

البته اين اظهارات آخوندي مربوط به اولين زمزمه هاي كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن بود كه پس از مدتي اعمال شد. اما اينكه آيا در شرايط جديد اعلامي، اين تغييرات نيز عطف به ماسبق شده و به دارندگان حساب هاي صندوق پس انداز مسكن يكم كه قبل از تاريخ ابلاغ شرايط جديد، به افتتاح حساب در اين صندوق مبادرت كرده بودند نيز تعلق مي گيرد يا خير؟، مشخص نيست و بايد منتظر تدوين دستورالعمل اجرايي آن در بانك عامل بخش مسكن باشيم.