سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : دو ساله شدن قراردادهاي اجاره با مهارتورم اجرايي مي‌شود
چهارشنبه، 30 مرداد 1392 - 08:28 کد خبر:16274
عضو كميسيون عمران مجلس، در واكنش به طرح دو ساله شدن قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني، گفت: دو ساله شدن قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني طرح مناسب و مثبت، بويژه براي مستاجرين خواهد بود، اما اين موضوع قابليت اجرايي ندارد، چراكه تورم در كشور ما هيچگاه قابل پيش بيني نيست.


سيد احسن علوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اينكه به نظر نمي‌رسد طرح دو ساله شدن قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني اجرايي شود، گفت: راضي كردن مالكين براي بستن قرارداد دوساله با مستاجرين كار دشواري است، چراكه به راحتي نمي‌توان كسي را وادار كرد كه بايد قراردادي دو ساله با مستاجر خود منعقد كند.

نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي، افزود: دو ساله شدن قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني طرح مناسب و مثبت، بويژه براي مستاجرين خواهد بود، اما اين موضوع قابليت اجرايي ندارد، چراكه تورم در كشور ما هيچگاه قابل پيش بيني نيست.

وي با بيان اينكه براي حمايت از مستاجرين بايد مكانيزم ديگري اتخاذ شود، تصريح كرد: بستن قرارداد دو ساله با مستاجرين هرچند طرحي مطلوب خواهد بود، اما موفقيتي براي بازار مسكن در بر نخواهد داشت.

علوي اظهار كرد: نمي‌توان به طور آني نسخه‌اي را براي كشور پيچيد، لذا ابتدا بايد مشاهده كرد كه دو ساله شدن قراردادهاي اجاره مسكن قابليت اجرايي دارد يا خير، سپس در بنگاه‌هاي معاملاتي مسكن عملياتي شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با اشاره به اينكه بايد راهكار ديگري براي حمايت از مستاجران در نظر گرفته شود، عنوان كرد: در شرايط كنوني كه تعداد كثيري از مردم به دنبال خانه‌اي براي اجاره هستند، واحدهاي بسياري وجود دارند كه خالي از سكنه بوده و خاك مي‌خورند، لذا اخذ ماليات از اينگونه واحدهاي مسكوني يكي از راه‌هاي حمايت از مستاجرين و وادار كردن مالكين براي اجاره ملك خود است، راهكاري كه در بسياري از كشورهاي جهان انجام مي‌شود.

عضو كميسيون عمران مجلس، خاطر نشان كرد: فراهم كردن تسهيلات بيشتر و مقابله با دلال بازي در بازار مسكن يكي ديگر از راه‌هاي حمايت از مستاجرين و كنترل نرخ مسكن است.