سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : مهار تورم سكوي پرش براي تحقق اهداف اقتصادمقاومتي
پنجشنبه، 31 مرداد 1392 - 07:28 کد خبر:16307
عضو كميسيون انرژي مجلس در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: در تحقق اقتصاد مقاومتي كنترل نقدينگي و تورم نقش مهمي دارند كه البته در موضوع نقدينگي بايد نحوه تامين نقدينگي بخش صنايع روشن شود.


روبرت بگلريان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت افزود: در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي بايد اقدامات اساسي تري انجام شود و بايد به اجماع كاملي در زمينه تعيين سياست هاي اقتصادي روشن كه در راستاي نيل به اين هدف مهم است برسيم.

نماينده مردم ارامنه جنوب درمجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: محورهاي اقتصاد مقاومتي بايد شفاف تر شود و ارزيابي دقيقي از ميزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي صورت گيرد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: براي تحقق اقتصادي مقاومتي بايد راهكارهايي عملياتي دولت و همچنين بخش هايي كه مربوط به قانون گذاري از سوي مجلس است، مشخص شود، بطور مثال وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا راهكاري در اين زمينه ارائه داده است.

بگلريان افزود: براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد تلاش شود كه  از وابستگي هاي وارداتي كاسته و سرمايه گذاري هاي بخش توليد مشخص شود.

وي اضافه كرد: از موضوعاتي كه در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش مهمي دارند مي توان به كنترل نقدينگي و تورم اشاره داشت البته در موضوع نقدينگي بايد نحوه تامين نقدينگي بخش صنايع روشن شود.

بگلريان ادامه داد: بايد مشكلات سيستم بانكي در تامين منابع توليد رفع  و با اتخاذ تدابيري بخش توليد را فعالتر كنيم تا فضاي كسب و كار رونق پيدا كند.

وي افزود: اگر بتوانيم به اجماع كارشناسي برسيم و راهبرد هاي عملياتي سالهاي آينده را در اين حوزه اقتصاد مقاومتي مشخص و اعتماد اقتصادي در جامعه ايجاد كنيم سرمايه گذاري ها افزايش مي يابد البته ممكن است در كوتاه مدت نتايج قابل توجهي حاصل نشود. 

عضو كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد: در خصوص راهكارهاي موثر براي كسب نتايج اقتصادي در كوتاه مدت توجه به ايجاد ثبات نقش مهمي دارد.