سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : حذف سه دهك در فاز دوم هدفمندي
یکشنبه، 3 شهریور 1392 - 08:32 کد خبر:16475
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي به تمام اقشار جامعه تا پايان امسال ادامه دارد از حذف حداقل 3 دهك پردرآمد در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت يارانه نقدي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود.


علي‌محمد احمدي در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه تا پايان سال جاري از سوي دولت يازدهم انجام مي‌شود، افزود: مذاكره مجلس و دولت براي تأمين منابع پرداخت يارانه نقدي از محل افزايش حامل‌هاي انرژي يا صندوق توسعه ملي در 6 ماه باقي مانده از سال جاري صورت مي‌گيرد.

نماينده مردم دهلران، دره‌شهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه تنها بحثي كه در خصوص پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح شده تأمين منابع آن است، تصريح كرد: منابع پرداخت يارانه نقدي اگر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تأمين شود بي‌شك آثار تورمي بسياري بر جامعه خواهد داشت.

وي ادامه داد: دولت به هيچ عنوان خواهان افزايش تورم در جامعه نبوده و از اين جهت است كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را به تعويق مي‌اندازد.

پرداخت يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا صندوق توسعه ملي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي به تمام اقشار جامعه تا پايان امسال ادامه دارد از حذف حداقل 3 دهك پردرآمد در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: پرداخت يارانه نقدي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا صندوق توسعه ملي تأمين مي شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينكه دولت و مجلس در اين فرصت 6 ماهه تا پايان سال جاري به دنبال منبع درآمدي براي پرداخت يارانه نقدي به مردم هستند، افزود: دولت يا بايد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يارانه را پرداخت كند يا دست به برداشت منابع مالي از صندوق توسعه ملي بزند كه هر دو فاجعه اقتصادي را رقم خواهد زد.

احمدي با بيان اينكه دولت و مجلس در جريان تعاملاتي كه با يكديگر داشته‌اند خواهان پيدا كردن راهكاري براي تحقق درآمد دولت براي پرداخت يارانه نقدي هستند، تصريح كرد: يكي از دلايل اصلي اصلاح قانون بودجه پيدا كردن منبع درآمدي براي دولت و هم‌سان‌سازي درآمد‌ها و مصارف است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: دولت بايد مصارف خود را تا پايان امسال به هر طريقي كاهش دهد، كه از جمله آن مي‌توان به حذف اقشار پردرآمد از دريافت يارانه نقدي اشاره كرد.

نماينده مردم دره‌شهر و دهلران در مجلس با بيان اين مطلب كه دولت بايد براي ادامه پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال جاري منابع مالي خود را به طريق ديگري به جز برداشت از صندوق توسعه ملي تأمين كند، گفت: راهكار درآمدزايي كه دولت در سال جاري براي پرداخت يارانه نقدي در پيش مي‌گيرد نبايد آثار تورمي در جامعه به دنبال داشته باشد.

پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال جاري به شيوه قبل

وي در پاسخ به اين سؤال كه حذف اقشار پردرآمد تا پايان سال جاري عملي مي‌شود؟ افزود: تا پايان امسال پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه صورت مي گيرد و دهكي نيز از دريافت يارانه نقدي حذف نمي شوند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها حذف حداقل 3 دهك از اقشار پردرآمد جامعه صورت مي‌گيرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در پاسخ به اين سؤال كه شناسايي اقشار پردرآمد براي حذف از دريافت يارانه نقدي چگونه صورت مي گيرد؟ گفت: اصلاحاتي كه تاكنون در فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها صورت گرفته در خصوص هزينه‌هاي خانوار بوده كه براي حذف دهكي از اين طرح بايد اطلاعات دقيقي از ميزان درآمد و ثروت افراد داشته باشيم.

احمدي تصريح كرد: براي دستيابي به ميزان درآمد افراد در جامعه بايد سامانه‌اي راه‌اندازي شود تا بتوان بر اساس آن اقشار كم درآمد و پردرآمد را شناسايي كرده و طبق آن طبقه مرفه را از دريافت يارانه نقدي حذف كرد.

نماينده مردم دهلران و درهشهر در مجلس از افزايش نسبي نرخ حامل هاي انرژي در اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها خبر داد و عنوان كرد: تا پايان سال جاري پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني به تمامي افراد جامعه صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بايد مصارف و مخارج دولت به وضوح مشخص شود، گفت: براي تأمين منابع مالي پرداخت يارانه نقدي بايد تدبير مناسبي انديشيده و منبع پايداري نيز در نظر گرفته شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با تأكيد بر اينكه براي تدوين لايحه بودجه 93 كل كشور بايد درآمد‌هاي دولت به خوبي لحاظ شود تا براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در پايان سال دچار كسري بودجه نشويم، افزود: متأسفانه در سال جاري كسري بودجه براي پرداخت نقدي يارانه دولت را ملزم به ارائه اصلاحيه براي بودجه كرده است.

اصلاح بودجه با هدف پيدا كردن منبع مالي براي پرداخت يارانه

احمدي عنوان كرد: بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي دولت و مجلس تاكنون براي تأمين منابع پرداخت يارانه‌ها در فاز اول آن بوده كه بايد هر چه سريع‌تر با اصلاح قانون بودجه اين منابع مشخص شوند.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينكه حذف حداقل 3 دهك از اقشار پردرآمد جامعه از دريافت يارانه نقدي به بهبود فضاي جامعه براي كمك به افراد كم‌درآمد مي‌انجامد، گفت: با حذف دهك‌هاي بالا از دريافت يارانه نقدي نظام تأمين اجتماعي توسعه پيدا كرده و افراد بي‌بضاعت در مركز توجه قرار مي‌گيرند.