سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : حذف يارانه دهك‌هاي پردرآمد
چهارشنبه، 6 شهریور 1392 - 08:44 کد خبر:16717
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه قطع پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال جاري امكان‌پذير نيست، گفت: بند ناف 70 ميليون ايراني به يارانه 45 هزار توماني وابسته است كه معيشت شمار زيادي از مردم را از جمله دهك‌هاي پايين را ممكن كرده است.


محمدرضا تابش در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اين مطلب كه تورم و گراني‌هاي موجود در جامعه دولت را مجاب براي ادامه پرداخت يارانه نقدي مي‌كند، افزود: كاهش تورم و تقويت بنيه مالي اقشار كم‌درآمد جامعه منوط به پرداخت يارانه نقدي است.

نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر اينكه دولت بايد سهم توليد را هر چه سريع تر مشخص كند، تصريح كرد: سهم پرداخت يارانه نقدي نيز در بررسي مجدد دولت تغيير خواهد كرد اما نه به سمت‌و سوي كاهش.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينكه قطع پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال جاري امكان‌پذير نيست، گفت: بند ناف 70 ميليون ايراني به يارانه 45 هزار توماني وابسته است كه معيشت شمار زيادي از مردم را از جمله دهك‌هاي پايين را ممكن كرده است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در صورت افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي سهم دهك‌هاي كم درآمد از دريافت يارانه نيز بايد افزايش يابد تا شرايط زندگي براي آنان سخت نشود.

وي در پاسخ به اين سؤال كه حذف دهك‌هاي پردرآمد در زمان اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌شود، گفت: دولت مي‌تواند همزمان با ارائه متمم بودجه و اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها حذف برخي دهك‌ها را نيز انجام دهد.

نماينده مردم اردكان در مجلس، با بيان اين مطلب كه دولت ناگزير به حذف برخي دهك‌ها از دريافت يارانه نقدي است، افزود: ادامه روند كنوني براي پرداخت يارانه نقدي يعني پرداخت به همه افراد جامعه كسري بودجه شديد را براي كشور به همراه خواهد داشت.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در پاسخ به اين سؤال كه حذف برخي دهك‌ها از دريافت يارانه نقدي نقض عدالت اجتماعي نيست، تصريح كرد: اصل هدفمندي يارانه‌ها براي اجراي عدالت بوده كه متأسفانه با برخورداري برخي افراد مرفه اين اصل لحاظ نشده كه با حذف دهك‌هاي پردرآمد عدالت اجتماعي نيز در جامعه نمود ظاهري پيدا خواهد كرد.