سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : راهكار لاريجاني براي كاهش لغو مصوبات و تخلفات دولت
یکشنبه، 10 شهریور 1392 - 08:38 کد خبر:16864
رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه معارفه دكتر محسن اسماعيلي در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در جلسه اين هيئت گفت: خوب است از طرف دولت نيز مسئوليني در هيئت تطبيق حضور داشته باشند تا مرتب مجبور به لغو مصوبات نباشيم همين طور حجم تخلفات دولت بلاوجه افزايش نيابد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در نشست امروز –شنبه 9 شهريور- هيئت تطبيق مصوبات با محوريت معارفه دكتر محسن اسماعيلي  گفت: بايد از زحمات دكتر كدخدايي تشكر كرد كه با دلسوزي مسائل را دنبال مي كردند و براي ادامه فعاليت ايشان با هيئت اصرارهاي زيادي شد اما ايشان تصميم به استعفا گرفتند.

لاريجاني در خصوص حضور اسماعيلي در هيئت تطبيق مصوبات با اشاره به سابقه حوزوي و دانشگاهي وي تاكيد كرد: حضور افراد موجه در هيئت تطبيق مصوبات هم چون آقاي دكتر اسماعيلي كه داراي سابقه حوزوي و دانشگاهي بوده و در شوراي نگهبان نيز فعاليت دارند ضروري است.

رييس مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز خرسندي از پذيرش اسماعيلي براي حضور در هيئت تطبيق گفت: خوب است از طرف دولت نيز مسئوليني در هيئت تطبيق حضور داشته باشند تا مرتب مجبور به لغو مصوبات نباشيم همين طور منجر به اين مسئله نشود كه بلاوجه حجم تخلفات دولت در تصويب آيين نامه ها افزايش يابد.

لاريجاني تصريح كرد: خوب است كه مشكلات بررسي و راهكارها در جهت رفع اين فضا تدوين شود.

وي افزود: يك معضل نيز مربوط به اظهارات نمايندگان است كه تقاضاهايي مثل تقسيمات كشوري يا تشكيل و راه اندازي ادارات كل موازي در استانها دارند و بايد اين مسائل نيز مورد دقت باشد.

به گزارش خانه ملت، رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مباني بايد روشن باشد تا منجر به برداشت هاي گوناگون از قوانين نشود. انشاءلله دكتر اسماعيلي نيز با دقت كافي در هيئت تطبيق وقت مي گذارند و اين معضلات كم رنگ‌تر مي شود.

اسماعيلي: قانون رساله عمليه قوه مجريه است

به گزارش خانه ملت، دكتر محسن اسماعيلي نيز در ادامه صحبت هاي رييس مجلس ضمن قدرداني از دكتر لاريجاني و خدمات ارزنده دكتر كدخدايي رئيس سابق هئيت تطبيق گفت: اميدوارم از اين پس كشور در مسيري حركت كند تا حرمت قانون رعايت شود.

وي تاكيد كرد: نهادينه شدن قانون شكني بد است كه متاسفانه در دوره قبل اين اتفاق افتاد.

عضو شوراي نگهبان هم چنين تصريح كرد: تعبير مرحوم نائيني اين بود كه قانون به مثابه رساله عمليه اي است براي قوه مجريه و ضمن ضرورت التزام دولت به قانون بايد جلوي انحراف دولت از قانون در وضع و تصويب مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي قوانين گرفته شود.

عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون تاكيد كرد: نبايد با اين زحمت قانون تدوين شود و سپس با يك آيين نامه قانون دور زده شود